Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความเป็นมาของมนุษย์

มนุษย์กับความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์
มนุษย์กับวิวัฒนาการทางสังคม
มนุษย์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม

มนุษย์กับวิวัฒนาการทางสังคม

กิจกรรมของมนุษย์มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เมื่อมนุษย์ปัจจุบันเริ่มอุบัติขึ้นในธรรมชาติกว่า 4 หมื่นปีมานานแล้ว ก็มีเพียงเครื่องมือง่าย ๆ เช่น ขวานหินแบบมีด้ามถือ รู้จักใช้ไฟ พูดภาษาได้คล่อง รวมกันอยู่เป็นชุมชนเล็ก ๆ แบบเครือญาติ ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่าดังนั่นมนุษย์จึงต้องเคลื่อนย้ายไปตามฝูงสัตว์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com