สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความเป็นมาของมนุษย์

มนุษย์กับความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์
มนุษย์กับวิวัฒนาการทางสังคม
มนุษย์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม

มนุษย์กับวิวัฒนาการทางสังคม

กิจกรรมของมนุษย์มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เมื่อมนุษย์ปัจจุบันเริ่มอุบัติขึ้นในธรรมชาติกว่า 4 หมื่นปีมานานแล้ว ก็มีเพียงเครื่องมือง่าย ๆ เช่น ขวานหินแบบมีด้ามถือ รู้จักใช้ไฟ พูดภาษาได้คล่อง รวมกันอยู่เป็นชุมชนเล็ก ๆ แบบเครือญาติ ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่าดังนั่นมนุษย์จึงต้องเคลื่อนย้ายไปตามฝูงสัตว์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย