สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความเป็นมาของมนุษย์

มนุษย์กับความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์
มนุษย์กับวิวัฒนาการทางสังคม
มนุษย์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม

มนุษย์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ที่อยู่ในเมือง บางครั้งคิดว่าท้องไร่ท้องนาเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ท้องไร่ท้องนานั้นเป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกดัดแปลงไปจนสภาพธรรมชาติเดิมหลงเหลืออยู่ไม่มากเลย

มีนักนิเวศวิทยาจัดสภาพสิ่งแวดล้อม ตามประเภทที่ถูกดัดแปลงด้วยฝีมือมนุษย์มากน้อยไว้ 5 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรก ได้แก่ สภาพสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ไม่ได้ถูกทำให้เปลี่ยนแปลงด้วยมือมนุษย์มาเป็นเวลานานในระยะ 200 ปี เช่น ป่าธรรมชาติ ประเภทที่สอง ได้แก่ พื้นที่ที่ถูกดัดแปลงไปพอสมควรได้แก่ป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น ประเภทที่สาม ได้แก่ไร่นา โดยเฉพาะไร่นาสมัยใหม่ที่ทำฟาร์มแบบเศรษฐกิจ ซึ่งสภาพแวดล้อมมักถูกทำลายหายไปมาก ที่นั่นธรรมชาติพยายามฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่มนุษย์ก็พยายามต่อต้านด้วยสารทำลายศัตรูพืชและวัชพืช เป็นต้น

ประเภทที่สี่ เป็นพื้นที่ที่ยังคงถูกทำลายไปมากยิ่งขึ้น เช่น บริเวณบ้านเมืองเต็มไปด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกมีอาคารสูงหลายสิบชั้น จนถึงเป็นร้อยชั้น มีพื้นที่ถนนตัดขยายไปทั่วทุกแห่ง ใต้พื้นดินเป็นทางระบายน้ำโสโครก ท่อร้อยสายไฟ สายเคเบิล รวมถึงมีทางรถไฟใต้ดิน ประเภทสุดท้าย ได้แก่ พื้นที่เสื่อมโทรมที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ เช่น บริเวณเหมืองแร่ ที่ทิ้งขยะ เป็นต้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย