Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความเป็นมาของมนุษย์

มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีวิวัฒนาการมาจาก เอป (ape) ซึ่งเป็นกลุ่มไพรเมตชั้นสูง นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่ามนุษย์มีถิ่นกำเนิดในป่าเขตร้อน ในทวีปแอฟริกาตอนกลางและทวีปเอเชีย นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามแบ่งช่วงของวิวัฒนาการของมนุษย์จากการขุดซากดึกดำบรรพ์ได้อย่างคร่าว ๆ ดังนี้

มนุษย์มีวิวัฒนาการเช่นนี้ได้อย่างไร นักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ ปัจจุบันมนุษย์มีชื่อทางวิทยาศาสตรต์ว่า โฮโม ซาเปียน (Homo sapiens) ซาเปียน แปลว่ามนุษย์ที่รู้จักคิดอย่างสูง

มนุษย์กับความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์
มนุษย์กับวิวัฒนาการทางสังคม
มนุษย์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com