ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

 ละครดึกดำบรรพ์

ละครดึกดำบรรพ์เป็นละครชนิดแรกของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปการละครตะวันตก เหตุที่เกิดละครดึกดำบรรพ์ เนื่องจากเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) ได้ตามเสด็จพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสทวีปยุโรปและได้มีโอกาสชมการแสดงของชาวตะวันตกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “โอเปร่า” ทรงเกิดความชื่นชอบและพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อกลับเมืองไทยจึงเล่าความถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศนรานุวัตติวงศ์ ทรงทราบและได้ร่วมกันปรับปรุงการแสดงละครไทยให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับละครโอเปร่าของฝรั่ง และได้ตั้งชื่อโรงละครของท่านว่า “โรงละครดึกดำบรรพ์” ลักษณะเด่นของละครดึกดำบรรพ์ก็คือ ดำเนินบทละครตามแบบละครในและจะมีการตัดบทเพื่อให้มีความกระชับขึ้น ผู้แสดงต้องร้องเองรำเอง ถ้ามีบทเจรจาจะเจรจาเป็นทำนอง ละครดึกดำบรรพ์เป็นที่นินมในช่วงพ.ศ. 2411-2434 ในระยะเวลาต่อมาเนื่องจากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงมีราชการเพิ่มขึ้นและเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) ได้มีอาการล้มป่วยลง กิจการละครดึกดำบรรพ์จึงล้มเลิกไปโดยปริยายต่อมาในสมัยของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกได้ทรงจัดแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่อง อิเหนา ขึ้น โดยทรงขอยืมผู้แสดงมาจากวังสวนกุหลาบ (ในสมัยนั้นละครวังสวนกุหลาบเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก) มาทำการฝึกซ้อมการแสดง ด้วยความสนพระทัย พระองค์จึงตั้งคณะละครของท่านขึ้น ณ วังเพชรบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวละครจะมาจากคณะละครวังสวนกุหลาบแทบทั้งสิ้น พระองค์ทรงนิพนธ์บทละครขึ้นมา 3 เรื่องด้วยกันคือ พระยศเกตุ จันทกินรีและสองกรวรวิก ในเรื่องสองกรวรวิกนี้ ได้มาจากบทละครเบิกโรงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกทรงได้นำเรื่อง สองกรวรวิก นี้มาดัดแปลงเป็นบทละครดึกดำบรรพ์ เพื่อให้คณะละครของท่านได้เล่น และในระยะต่อมา บทละครดึกดำบรรพ์เรื่อง สองกรวรวิก ไม่ค่อยมีผู้นำมาแสดงในรูปแบบของละครดึกดำบรรพ์กันแล้ว แต่นำมาแสดงเป็นแบบโขน ที่นิยมนำมาแสดงกันเรียกว่า “โขนหน้าไฟ” มิได้เรียกว่า “สองกรวรวิก” เปลี่ยนไปเรียกชื่อว่า “นางดาว” ตามท้องเรื่อง “พระอินทร์เนรมิตดวงดาวให้เป็นนางฟ้า เพื่อไปทำลายพิธีของสองยักษ์พี่น้องคือ สองกรวรวิก เมื่อยักษ์สองพี่น้องเห็นนางดาวแล้วจึงเกิดความชื่นชอบในเรื่องจึงเกิดการแย่งชิงกันขึ้น” สำหรับเรื่องราวและการดำเนินเรื่องจะเป็นไปตามบทละครดึกดำบรรพ์เรื่อง สองกรวรวิก ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย