เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

หลักจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันชนิด Elaeis guineensis. Jacq.
พันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าที่แนะนำ
ลักษณะแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า
ลักษณะพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า

หลักจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันชนิด Elaeis guineensis. Jacq.

พิจารณาจาก สีผิวของผลปาล์มน้ำมันในช่วงเวลายังไม่สุก มี 2 ลักษณะคือ ผลสีเขียวและผลสีดำ


ผลสีเขียว ผลสีดำ
ภาพความแตกต่างสีผิวของผลปาล์มน้ำมันช่วงเวลาไม่สุก
ที่มา : ถาวร ทองบาง

พิจารณาจาก สีผิวผลปาล์มน้ำมันในช่วงเวลาสุก มี 2 ลักษณะคือ แดง และสีส้ม


ผลสีส้ม ผลสีแดง
ภาพความแตกต่างสีผิวของผลปาล์มน้ำมันช่วงเวลาสุก
ที่มา : ถาวร ทองบาง

 

พิจารณาจากความหนาของกะลา มี 3 ลักษณะสายพันธุ์

 1. พันธุ์ดูร่า (Dura) สายพันธุ์ดูร่ามีลักษณะกะลาหนา เนื้อในเมล็ดหนา เปลือกนอกกะลาบาง ผลและทะลายใหญ่ ให้ทะลายน้อย มีวงเส้นประสีดำรอบกะลา เป็นสายพันธุ์ที่แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันนิยมใช้เป็นต้นแม่ในการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม


  ภาพพันธุ์ดูร่า
  ที่มา : ถาวร ทองบาง

 2. พันธุ์ฟิสิเฟอร่า (Pisifera) เป็นสายพันธุ์ที่มีจำนวนทะลายมาก เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ไม่มีกะลา หรือมีกะลาบางมาด ไม่มีวงเส้นประรอบกะลา เปลือกนอกหนา เมล็ดในเล็ก ลักษณะผลถูกควบคุมด้วยยีนด้อย ขนาดของผลและทะลายเล็ก ช่อดอกตัวเมียมักเป็นหมันและมีการผลิตทะลายต่อต้นต่ำ ปัจจุบันใช้เป็นพันธุ์สำหรับผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม


  ภาพพันธุ์ฟิสิเฟอร่า
  ที่มา : ถาวร ทองบาง

 3. พันธุ์เทเนอร่า (Tenera) เป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่าง ดูร่าพันธุ์แม่ และ ฟิสิเฟอร่าพันธุ์พ่อ มีวงเส้นประสีดำรอบกะลา นิยมปลูกเป็นการค้าเนื่องจากมีลักษณะดี หลายประการ เช่น ให้ทะลายดกกว่าพันธุ์ดูร่า เปอร์เซ็นต์น้ำมันเนื้อนอกสูง กะลาบาง


  ภาพพันธุ์เทเนอร่า
  ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย