เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

หลักจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันชนิด Elaeis guineensis. Jacq.
พันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าที่แนะนำ
ลักษณะแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า
ลักษณะพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า

พันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าที่แนะนำ

พันธุ์เทเนอร่าทุกแหล่งผลิตสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่จังหวัดชุมพร เนื่องจากอยู่ในเขตที่เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน แต่ควรเลือกพันธุ์เทเนอร่าที่ผสมและผลิตเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย เนื่องจากถูกพัฒนาปรับปรุงมีการศึกษาวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียง กับพื้นที่ปลูก ตลอดจนราคาเมล็ดพันธุ์ถูกกว่า และมีข้อมูลการศึกษาวิจัยที่สามารถค้นหาได้ง่าย ตัวอย่าง พันธุ์เทเนอร่าที่ได้รับการรับรองและส่งเสริมให้มีการปลูก ได้แก่

สายพันธุ์เทเนอร่าสุราษฏร์ธานี 1-6 ผลิตโดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เทเนอร่า สุราษฎร์ธานี 1 แม่พันธุ์ Deli Dura พ่อพันธุ์ฟิสิเฟร่า Calaba มีลักษณะและข้อมูลการให้ผลผลิตดังนี้


  ภาพปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1
  ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html

 • เทเนอร่า สุราษฎร์ธานี 2 แม่พันธุ์ Deli Dura พ่อพันธุ์ฟิสิเฟร่า La Me มีลักษณะและข้อมูลการให้ผลผลิตดังนี้


  ภาพปาล์มน้ำมันพันธุ์ สุราษฏร์ธานี 2
  ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html

 • เทเนอร่า สุราษฎร์ธานี 3 แม่พันธุ์ Deli DURA พ่อพันธุ์ฟิสิเฟร่า DAMI มีลักษณะและข้อมูลการให้ผลผลิตดังนี้


  ภาพปาล์มน้ำมันพันธุ์ สุราษฏร์ธานี 3
  ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html

 

 • เทเนอร่า สุราษฎร์ธานี 4 แม่พันธุ์ Deli DURA พ่อพันธุ์ฟิสิเฟร่า EKONA มีลักษณะและข้อมูลการให้ผลผลิตดังนี้


  ภาพปาล์มน้ำมันพันธุ์ สุราษฏร์ธานี 4
  ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html

 • เทเนอร่า สุราษฎร์ธานี 5 แม่พันธุ์ Deli Dura พ่อพันธุ์ฟิสิเฟร่า Nigeria มีลักษณะและข้อมูลการให้ผลผลิตดังนี้


  ภาพที่ปาล์มน้ำมันพันธุ์ สุราษฏร์ธานี 5
  ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html.

 • เทเนอร่า สุราษฎร์ธานี 6 แม่พันธุ์ Deli DURA พ่อพันธุ์ฟิสิเฟร่า DAMI มีลักษณะและข้อมูลการให้ผลผลิตดังนี้


  ภาพปาล์มน้ำมันพันธุ์ สุราษฏร์ธานี 6
  ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html

เทเนอร่า บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ปรับปรุงสายพันธุ์ ระหว่างต้นแม่ โทปี้แดลี่ ดูร่า ประเทศมาเลเซีย กับสายพันธุ์ฟิสิเฟอร่า ยันกัมบี


ภาพลักษณะต้นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าบริษัทยูนิวานิช
ที่มา :  http://univanich.com


ภาพลักษณะผลปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าบริษัทยูนิวานิช
ที่มา :  http://univanich.com 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย