Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

หลักจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันชนิด Elaeis guineensis. Jacq.
พันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าที่แนะนำ
ลักษณะแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า
ลักษณะพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า

พันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าที่แนะนำ

พันธุ์เทเนอร่าทุกแหล่งผลิตสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่จังหวัดชุมพร เนื่องจากอยู่ในเขตที่เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน แต่ควรเลือกพันธุ์เทเนอร่าที่ผสมและผลิตเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย เนื่องจากถูกพัฒนาปรับปรุงมีการศึกษาวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียง กับพื้นที่ปลูก ตลอดจนราคาเมล็ดพันธุ์ถูกกว่า และมีข้อมูลการศึกษาวิจัยที่สามารถค้นหาได้ง่าย ตัวอย่าง พันธุ์เทเนอร่าที่ได้รับการรับรองและส่งเสริมให้มีการปลูก ได้แก่

สายพันธุ์เทเนอร่าสุราษฏร์ธานี 1-6 ผลิตโดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

เทเนอร่า บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ปรับปรุงสายพันธุ์ ระหว่างต้นแม่ โทปี้แดลี่ ดูร่า ประเทศมาเลเซีย กับสายพันธุ์ฟิสิเฟอร่า ยันกัมบี


ภาพลักษณะต้นปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าบริษัทยูนิวานิช
ที่มา :  http://univanich.com


ภาพลักษณะผลปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าบริษัทยูนิวานิช
ที่มา :  http://univanich.com 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com