Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

หลักจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันชนิด Elaeis guineensis. Jacq.
พันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าที่แนะนำ
ลักษณะแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า
ลักษณะพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า

ลักษณะพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า

ลักษณะพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า เป็นสายพันธุ์ ฟิสิเฟอร่า ได้แก่

AVROS เป็นพันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์พ่อ โดยสถาบัน AVROS ประเทศอินโดนีเซียได้รับมาจากสวนพฤกษศาสตร์ EALA ประเทศแซร์ คัดเลือกได้สายพันธุ์ที่ดีเด่น เรียกว่า SP 540 ที่มีลักษณะดี ซึ่งใช้เป็นพ่อพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม Deli x AVROS แพร่หลายที่สุดในปี 1935 สถาบัน AVROS ได้สร้างคู่ผสม Deli DURA x SP 540 ซึ่งพบว่าให้ผลดีกว่า Deli DURA ที่ปลูกเป็นการค้าในขณะนั้น และลูกผสมนี้ก็ยังคงลักษณะให้ผลผลิต ได้ดีมีความสม่ำเสมอ ใช้ปลูกในทวีปเอเชียและอเมริกา ลูกผสม Deli x AVROS มีลักษณะสูงเร็ว กะลาบาง ผลเป็นรูปไข่ ผลให้ผลิตน้ำมันสูง และมีลักษณะต่าง ๆ ค่อนข้างสม่ำเสมอ


ภาพปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ AVROS
ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html 

La Me เป็นสายพันธุ์ฟิสิเฟอร่าที่มีการปรับปรุงพันธุ์ที่เมือง LAME ประเทศไอวอรีโคสต์ ลักษณะของลูกผสมที่มีพ่อพันธุ์เป็นกลุ่ม LaMe ลักษณะต้นเตี้ย ผลเล็ก มีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำ ทะลายมีขนาดเล็ก กะลาหนากว่าลูกผสมอื่น ๆ ขนาดเมล็ดในเล็กแต่เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ลักษณะเด่นคือ ก้านทะลายยาว ทำให้การเก็บเกี่ยวง่าย สถาบัน CIRAD (IRHO) ประเทศไอวอรีโคสต์ผลิตลูกผสม Deli x La Me จำหน่าย
ภาพปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ La Me
ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html 

EKONA เป็นสายพันฟิสิเฟอร่าที่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ในประเทศแคเมอรูน มีบางสายพันธุ์ต้านทานต่อโรค vascular wilt ลักษณะต้นเตี้ย และให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่าพันธุ์จากกลุ่มอื่น ๆ แต่ผลผลิตน้ำมันด้อยกว่าลูกผสม Deli x AVROS เล็กน้อยปัจจุบันบริษัท ASD ประเทศคอสตาริก้าผลิตลูกผสม Deli x EKONA ที่มีประวัติว่าได้จากการรวบรวม เชื้อพันธุ์จากเมือง Bamenda ซึ่งเป็นเขตที่สูง อากาศหนาวเย็น ลักษณะของปาล์มน้ำมันพันธุ์นี้ จึงมีการปรับตัวกับสภาพอุณหภูมิต่ำได้


ภาพปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ EKONA
ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html 

Calabar เป็นสายพันธุ์ฟิสิเฟอร่ามีถิ่นกำเนิดเดิมจาก Calabar ประเทศไนจีเรีย ทวีปแอฟริกา ลูกผสมที่ใช้ เป็นพันธุ์พ่อ พบว่าเจริญเติบโตได้ดีในสภาพฝนตกชุก ความชื้นสูงและในสภาพที่แสงแดดน้อย (ต่ำกว่า 360 แคลลอรี/เซนติเมตร/วัน) สีผลเป็นแบบ virescens (ผลดิบเป็นสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อสุก) ปัจจุบันบริษัท ASD ประเทศคอสตาริก้า ได้ผลิตพันธุ์ลูกผสม Deli x Calabar จำหน่าย


ภาพปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ Calabar
ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html 

Tanzania เป็นสายพันธุ์ฟิสิเฟอร่ามีถิ่นกำเนิดเดิมจากประเทศแทนซาเนีย และเชื้อพันธุ์นี้ที่ประเทศไทยได้รับมาจากเมือง Kigoma ลักษณะเด่นปรากฏ คือ กะลาบาง ปัจจุบันบริษัท ASD ประเทศคอสตาริก้า ได้ผลิตลูกผสม Deli x Tanzania จำหน่ายเช่นกัน


ภาพปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ Tanzania
ที่มา : http://it.doa.go.th/palm/breed.html

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com