Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          การปลูกปาล์มน้ำมัน เป้าหมายสำคัญคือผลผลิตที่คุ้มค่าการลงทุน ซึ่งจะมีผลทำให้มีรายได้และกำไรสูงสุด พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพของผลผลิตตรงความต้องการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เท่ากับผู้ปลูกประสบผลสำเร็จในการทำสวนปาล์มน้ำมันในระดับหนึ่ง พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ปลูกเป็นการค้าในปัจจุบัน เป็นชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตอนกลางและตะวันตกชื่อวิทยาศาสตร์ Elaeis guineensis. Jacq. ลักษณะเด่น แต่ละสายพันธุ์ มีหลักการจำแนกดังนี้

หลักจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันชนิด Elaeis guineensis. Jacq.
พันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์เทเนอร่าที่แนะนำ
ลักษณะแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า
ลักษณะพ่อพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com