เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์  >>

พลับ
(Persimmon)

การผลิตพลับที่ปลอดภัยจาสารพิษตกค้างและปลอดศัตรูพืช
การผลิตพลับที่มีคุณภาพ
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
กรรมวิธีการลดความฝาด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การผลิตพลับที่มีคุณภาพ

สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม
พลับสามารถเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ระดับพื้นราบของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายขึ้นไป แต่พันธุ์ที่มีคุณภาพดีเหมาะที่จะปลูกที่ระดับความสูง 700 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป แล้วแต่ความเหมาะสมของพันธุ์แต่ละพันธุ์ พลับปลูกได้ในดินทุกประเภทแต่ที่เหมาะสม คือ ดินร่วนปนทราย ถ้ามีสภาพเป็นกรดอ่อนๆจะทำให้พลับมีคุณภาพดีขึ้น

พันธุ์
แบ่งตามความแตกต่างของรสชาติได้ 2 ประเภท คือ

  • พลับหวาน มีรสหวานกรอบ ไม่ฝาด เมื่อเก็บผลจากต้นสามารถรับประทานได้ทันที พันธุ์ที่ส่งเสริม ได้แก่ พันธุ์ฟูยู (Fuyu)
  • พลับฝาด เมื่อผลแก่แต่ยังไม่สุกจะมี รสฝาด ต้องนำไปผ่านกรรมวิธีลดความฝาดก่อนจึงจะรับประทานได้ เมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงส้ม เนื้อนิ่ม รสหวาน พันธุ์ที่ส่งเสริมให้ปลูกได้แก่ พันธุ์ซิชู (Xichu), พันธุ์ไฮยาคัม (Hyakume) และพันธุ์นูซิน (Niu Scin)

 

การขยายพันธุ์
การขยายพันธุ์พลับทำได้หลายวิธี

  • การเพาะเมล็ด ต้นที่ได้มักจะกลายพันธุ์และการเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ
  • การใช้หน่อที่งอกจากราก ทำได้ช้าและได้ปริมาณต้นน้อย
  • การติดตา ต่อกิ่งหรือเสียบกิ่ง เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ทำได้ง่าย ไม่กลายพันธุ์ ต้นตอที่ใช้ ได้แก่ กล้วยฤาษี, ต้นตอไต้หวัน และพลับพื้นเมือง

การปลูก
วิธีปลูกพลับคล้ายกับการปลูกไม้ยืนต้นทั่วไป ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 6x6 หรือ 8x8 เมตร หลุมปลูกควรมีขนาด 1x1x1 เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่าๆ เมื่อปลูกแล้วควรปักหลักเพื่อค้ำจุนลำต้นด้วย ช่วงการปลูกที่เหมาะสมคือต้นฤดูฝน

การให้ปุ๋ย
แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ครั้งแรกเมื่อพลับเริ่มออกดอกให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ครั้งที่สองหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่งแล้ว โดยให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราที่ใช้แล้วแต่อายุและขนาดของต้นพลับ วิธีให้ปุ๋ยทำโดยการพรวนดินรอบทรงพุ่มจากนั้นโรยปุ๋ยแล้วรดน้ำตาม

การตัดแต่งกิ่ง
การตัดแต่งกิ่งพลับอาจไม่จำเป็นต้องทำมาก เพียงแต่ตัดแต่งกิ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้อสำคัญที่ต้องคำนึงก็คือ จะต้องรู้ลักษณะของตาที่จะต้องให้ดอกและให้ผล เพราะถ้าหากมีการตัดแต่งกิ่งบริเวณส่วนปลายออก การเกิดดอกออกผลก็จะเสียหายตามไปด้วย เนื่องจากตารวมซึ่งเป็นตาที่มีดอกอยู่บริเวณปลายของกิ่ง การตัดแต่งกิ่งพลับควรทำในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่พลับให้ผลผลิตแล้ว และอยู่ระหว่างการพักตัวเป็นช่วงที่ต้นจะทิ้งใบมีเพียงกิ่งและลำต้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย