เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์  >>

พลับ
(Persimmon)

การผลิตพลับที่ปลอดภัยจาสารพิษตกค้างและปลอดศัตรูพืช
การผลิตพลับที่มีคุณภาพ
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
กรรมวิธีการลดความฝาด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวผลพลับอาศัยลักษณะสีผิวของผลเป็นสำคัญ นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงประเภทของพลับเช่น

  • พลับหวาน จะเก็บเกี่ยวก็ต่อเมื่อผลมีการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งขนาดและสีผิวของผล และ สามารถรับประทานสดได้เลย แม้ว่าผลพลับยังคงแข็งอยู่ เช่น พันธุ์ฟูยู เป็นต้น
  • พลับฝาด เป็นประเภทที่ไม่สามารถรับประทานสดได้ทันที ต้องนำไปผ่านกรรมวิธีเพื่อ ขจัดความฝาด ดังนั้นจำเป็นต้องเก็บให้เร็วกว่าปกติ ซึ่งการเก็บจะทำเมื่อสีผิวของผลมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีผิวพัฒนาไปเพียง 30-40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพราะถ้าหากเก็บผลสุกเกินไป หลังจากการผ่านกรรมวิธีเพื่อขจัดความฝาดออกแล้ว โดยปกติใช้เวลา 3-5 วัน จะมีกลิ่นอันเนื่องมาจากการหมัก(ferment)มากขึ้น

วิธีการเก็บเกี่ยว

วิธีการเก็บเกี่ยวผลที่ดีที่สุด คือการใช้กรรไกรเล็กๆ ตัดที่ขั้วผล โดยให้ส่วนของกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่ที่ผลด้วย สำหรับการใช้มือปลิดผลสามารถกระทำได้แต่ไม่ควรทำเนื่องจาก อาจทำให้ผลเกิดมีรอยแผลและกิ่งฉีกขาดได้ ผลที่เก็บแล้วจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวผลซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของผลพลับได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย