เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์  >>

พลับ
(Persimmon)

การผลิตพลับที่ปลอดภัยจาสารพิษตกค้างและปลอดศัตรูพืช
การผลิตพลับที่มีคุณภาพ
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
กรรมวิธีการลดความฝาด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม

กรรมวิธีการลดความฝาด

  • การใช้แอลกอฮอล์ ทำได้โดยวางพลับเรียงกัน2ชั้น ในกล่องกระดาษ ซึ่งจะใส่ผลพลับได้ ประมาณ15 กิโลกรัม จากนั้นจะพ่นสารละลายแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 30-40 เปอร์เซ็นต์ลงไปบนผลพลับจำนวน 150-200 ซีซีจากนั้นให้ปิดกล่องกระดาษให้สนิทด้วยกระดากาว หลังจากนั้นประมาณ 10 วัน ความฝาดของผลพลับจะหายไปหลังจากนั้นนำไปบริโภคได้
  • การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นวิธีที่นิยมมากในปัจจุบัน สามารถทำได้โดยนำผลพลับใส่ถุงพลาสติกจานั้นให้เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปจนเต็มถุง และให้ทิ้งในสภาพอุณหภูมิห้องประมาณ4-5 วัน พลับจะหายฝาด โดยที่ผลยังคงแข็งอยู่
  • การใช้น้ำปูนใส สามารถทำได้โดยแช่ผลพลับในน้ำปูนใสประมาณ 5-7 วัน ก็จะทำให้พลับหายฝาดได้ แต่ผลพลับจะมีคราบสีขาวๆติดอยู่ที่ผล ทำให้ดูแล้วไม่สวยงาม
  • สภาพสูญญากาศ ก็เป็นอีกรรมวิธีหนึ่งที่ทำให้พลับหายฝาดได้ ซึ่งคุณภาพผลพลับจะเป็น เช่นเดียวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย