เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พฤกษเคมีของพืชพื้นเมือง

งานวิจัยสารเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

สารเคมีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในพืชทุกชนิด เช่น พืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชอารักขา พืชให้สี และพืชอื่น ๆ สารเคมีบางชนิดมีประโยชน์ เช่น รักษาโรคมนุษย์ สัตว์ โรคพืช มีคุณค่าทางอาหาร ให้สี ให้กลิ่น เป็นต้น

สารเคมีในพืชมีหลายชนิด เช่น Carbohydrate Lipids, Volatile oils Resins and Balsams , Proteins Amino acids and Enzymes Terpenoids, Sterols and sterolins Saponins, Flavonoids Alkaloids glycosides ซึ่งกลุ่มสารที่นำมารักษาโรคมากที่สุด ได้แก่กลุ่มสาร Alkaloids, Glycosides

ในสมัยโบราณการนำพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในทางยานั้น เป็นการใช้ตามวิธีโบราณที่สืบทอดกันมา แต่ในปัจจุบันนี้ภาครัฐได้มีความพยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อหาข้อมูลทางวิทยาศษสตร์มาสนับสนุน เพื่อให้การใช้พืชสมุนไพรได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งการศึกษาวิจัยสารเคมีต่าง ๆ ที่มีในพืช ทำให้ได้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เพราะสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคต่าง ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับการออกฤทธิ์ของสารเคมีที่มีอยู่ในพืชสมุนไพรนั้น ๆ ซึ่งบางครั้งการออกฤทธิ์อาจมาจากสารเคมีหลายตัวช่วยเสริมฤทธิ์กันการใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาแผนปัจจุบันนั้น ควรจะมีการควบคุมคุณภาพของสมุนไพร ซึ่งจะต้องรู้ส่วนประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพร โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ ดังนั้นในงานวิจัยพืชสมุนไพรหรือพืชอื่น ๆ ในเบื้องต้น จึงมักจะมีการวิจัยเพื่อหาองค์ประกอบทางเคมีในส่วนต่าง ๆ ของพืช การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การทดสอบความเป็นพิษตลอดจนการควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ปริมาณสูงสุด โดยเริ่มจากการเขตกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพในการรักษาโรค ดังนั้นในส่วนนี้จึงได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีการวิจัยในประเทศไทยแล้ว โดยเน้นทางด้านสารเคมีที่พบและการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้นักวิจัยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรให้ครบวงจรต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย