ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ราหูอมจันทร์

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการตีความ
แนวคิดการตีความแบบโรแมนติคของชไลมาเคอร์
วิธีการตีความแบบบุคลาธิษฐาน (Allegorical Method)
เทพ กับอสูร ในคัมภีร์อเวสตะของอิหร่าน
เทวาสุรสงครามในคัมภีร์พระเวท
เทวาสุรสงคราในวรรณคดีบาลี
ทัศนะเกี่ยวกับเทวาสุรสงคราม
เนื้อหาของจันทิมสูตร และสุริยสูตร
จันทิมสูตร กับสุริยสูตร กับบริบททางสังคม
จันทิมสูตรและสุริยสูตร : ไม่ใช่การเสนอข้อเท็จจริงทางอภิปรัชญา
ราหูอมจันทร์/อาทิตย์ : การแสดงธรรมแบบบุคลาธิษฐาน
สรุปและเสนอแนะ
อ้างอิง

ทัศนะเกี่ยวกับเทวาสุรสงคราม

แมคโนเนลล์ (Macdonell) มองว่า พระอินทร์ในฐานะเป็นเทพแห่งสงคราม น่าจะหมายความว่าในสมัยดึกดำพรรพ์นั้นพวกอารยันมีหัวหน้าเผ่าหรือจอมทัพที่เก่งกล้าสามารถรบชนะพวกขนเจ้าของถิ่นเดิมคือพวกอนารชยชนต่าง ๆ ทำให้เกิดความนิยมเลื่อมใสและเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวอารยันสูงสุดจนมีฐานะเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในการสงคราม เพราะฉะนั้นเมื่อดูจากลักษณะต่าง ๆ ของพระอินทร์แล้วเราอาจสรุปได้ 2 ประการ ประการแรกพระองค์ทรงเป็นเทพผู้มีสายฟ้าเป็นอาวุธ ผู้พิชิตอมนุษย์แห่งความแห้งแล้งหรือความมืด ปลดปล่อยสายน้ำให้เป็นอิสระ และให้แสงสว่างแก่ฟ้าและดิน ทรงผู้ประทานฝนแก่ชาวอารยัน ประการที่สอง ทรงเป็นเทพแห่งสงครามผู้ช่วยชาวอารยันผู้พิชิตให้เอาชนะชาวพื้นเมืองเดิมของชาวอินเดีย

เกื้อพันธ์ นาคบุปผา มองว่า เรื่องราวที่พระอินทร์ปราบชาวพื้นเมืองเดิมของอินเดียเพื่อคุ้มครองชาวอารยันในการรบนั้น ไม่มีเรื่องราวละเอียดมากนักในคัมภีร์ฤคเวท ที่ระบุถึงบ่อย ๆ ก็คือชัยชนะของพระอินทร์ที่มีต่อพวกทาสและทัศยุ เป็นเหตุให้พระองค์ได้รับสมญานามว่า “ผู้ประหารทัสยุ” (ทสฺยุหนฺ) พระอินทร์เคยฆ่าทาสถึง 3 หมื่นคน หรือผูกมัดพวกทัสยุเป็นจำนวนพัน ในชั้นแรกพวกเหล่านี้ก็คือศัตรูที่เป็นมนุษย์ พวกเขามีผิดดำ อาศัยอยู่ในความมืด เป็นพวกที่ไม่มีจมูก (ซึ่งหมายถึงชนเผ่าที่มีจมูกแบบไม่โด่งเหมือนชาวอารยัน) ไม่นับถือเทวดา และไม่มีการทำพิธีบวงสรวง แม้ว่าเค้ามูลเกี่ยวกับเทพนิยายนี้แท้จริงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเรื่องราวความมีชัยของพระอินทร์ต่อพวกทาส และพื้นฐานของเทพนิยายเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของโลกและมนุษย์ ดังนั้น พระอินทร์จึงเป็นเทพนักรบที่ชาวอารยันสวดวิงวอนให้ช่วยเหลือในการทำสงครามกับฝ่ายศัตรู ซึ่งอาจจะหมายถึงชาวพื้นเมืองเดิมของอินเดียด้วยเสฐียรโกเศศ มองว่า เทวาสุรสงครามในหนังสือไตรภูมิที่เล่าถึงเรื่องเทวดาและอสูรรบกันนั้น ถ้าเดาก็ต้องบอกว่า พวกอสูรเป็นชนชาติผิวดำ จมูกรั้นนั่นเอง ซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นในประเทศอินเดียมาก่อน พระอินทร์กับพวกคงได้แก่ชาวอารยันซึ่งเป็นชนชาติผิวขาว ถ้าเป็นเช่นนี้ พวกเจ้าของถิ่นซึ่งอยู่มาแต่เดิมคืออสูร เป็นชนชาติมีบ้านมีเมืองเจริญกว่าชาวอารยัน คือ พวกเทวดา เพราะไม่ปรากฏว่าพวกเทวดาซึ่งมีเทวดาเป็นหัวหน้า เคยมีบ้านมีเมืองมาก่อน ต่อเมื่อคิดอุบายไปแย่งเมืองสุทัศน์ของพวกอสูรไว้ได้ จึงได้เกิดมีเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้น บางทีเมืองโมเหนโชทาโรที่ขุดพบนี้ จะเป็นเมืองของพวกอสูรคือพวกที่ไม่ใช่สุระหรือเทวดาก็ได้

จากการสำรวจบริบทสังคมอินเดียสมัยโบราณ จะเห็นว่า แนวคิดเรื่องการต่อสู้กันหรือการทำสงครามระหว่างเทพกับอสูร มีร่องรอยความเชื่อมาตั้งแต่ชาวอารยันยังไม่อพยพเข้าสู่ประเทศอินเดียด้วยซ้ำไป เมื่อชาวอารยันอพยพเข้ามาสู่อินเดียและได้ต่อสู้แย่งดินแดนกับชนพื้นเมือง แนวคิดเรื่องการทำสงครามระหว่างเทพกับอสูรก็ยิ่งได้รับการตอกย้ำมากยิ่งขึ้น แล้วเข้ามาอิทธิพลต่อวรรณคดีฝ่ายสันสกฤตและบาลีโดยลำดับ จากทัศนะต่าง ๆ ที่ยกมา สรุปได้ว่า แนวคิดเรื่องเทวาสุรสงคราม มีรากฐานที่มาจากการต่อสู้กันระหว่างชนพื้นเมือง (ทราวิท / อสูร) กับพวกอารยันที่อพยพเข้ามาใหม่ พระอินทร์ เดิมทีน่าจะเป็นวีรบุรุษนักรบของชาวอารยัน ต่อมาได้รับการยกย่องนับถือจนกลายเป็นเทพเจ้าไปในที่สุด ส่วนพวกอสูรน่าจะเป็นตัวแทนของชนพื้นเมืองผู้พ่ายแพ้สงครามแล้วถูกเหยียดหยามให้เป็นพวกที่ไม่กล้าหรือขี้ขลาด (อสูร แปลว่าผู้ไม่กล้า) หรือเทพเจ้าฝ่ายชั่ว เป็นไปได้ว่า เมื่อเรื่องการรบกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ได้รับการยกย่องเป็นตำนานจนกลายเป็นการรบกันระหว่างเทพฝ่ายดีกับเทพฝ่ายชั่ว ต่อมาเมื่อมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันไม่เป็นปรารถนาของมนุษย์ เช่น เรื่องราหูอมจันทร์/อาทิตย์ เป็นต้น ก็มักจะได้รับการตีความด้วยกรอบความคิดเรื่อง “เทวาสุรสงคราม”

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย