เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ยางพารา

การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับรอยกรีดหน้าล่าง

วิธีนี้เหมาะสำหรับต้นยางที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยใช้สารเคมีเร่งน้ำยางเข้มข้น 2.5 % ทาเหนือรอยกรีดหน้าล่างทุก 3 สัปดาห์ โดยไม่ต้องขูดเปลือกและลอกขี้ยาง แต่ต้องกรีดครึ่งต้น วันเว้นสองวันโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอาการโรคเปลือกแห้ง ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับยางที่เพิ่งเปิดกรีดใหม่ ยกเว้นยางบางพันธุ์ที่มักจะให้น้ำยางน้อยในช่วงแรกของการเปิดกรีด เช่น พันธุ์ GT 1 อาจใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2.5 % ทาในรอยกรีด โดยลอกขี้ยางออกก่อนจากที่เปิดกรีดไปแล้ว 1 เดือนก็ได้ และทาสารเคมีเร่งน้ำยางทุก 3 – 4 เดือน หรือปีละ 3 – 4 ครั้ง ใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นสองวัน แต่ในปีถัดไปถ้าผลผลิตสูงขึ้นแล้วควรหยุดใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง

อุปกรณ์ในการเปิดกรีดยาง
1. ไม้เปิดกรีด
2. มีดกรีดยาง
3. ถ้วยรองน้ำยาง ราง และลวดพยุงถ้วย

การเปิดกรีดหน้ายาง

การเปิดกรีดให้เอาไม้แบบที่เตรียมไว้ทาบเข้ากับส่วนสูงของลำต้น แล้วแนบแผ่นสังกะสีไปทางด้านซ้ายมือ ขีดเส้นตามแนวบนของแผ่นสังกะสี รอยที่เกิดขึ้นนี้ คือ ตำแหน่งหน้ายางที่จะเปิดกรีด ซึ่งมีความสูงและความลาดเอียงตามที่ต้องการ ต่อไปให้ทำเครื่องหมายแนวของเปลือกที่จะต้องกรีดไว้ด้วย ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แนวด้านหน้าให้ขีดเส้นลงมาตามแนวของไม้ที่แนบไว้ ส่วนด้านหลังให้ใช้เชือกวัดรอบต้นตรงความสูงที่จะเปิดกรีด แล้วทบสองความยาวของเชือก ซึ่งจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงของต้นยางนั้น เอาปลายเชือกข้างหนึ่งจดที่เส้นแนวหน้าตรงหน้ายางที่จะเปิดกรีด ทาบเชือกไปรอบต้น สุดปลายเชือกก็คือแนวด้านหลัง แล้วขีดเส้นแนวยาวลงไปตามลำต้น

วิธีติดรางและถ้วยรับน้ำยาง

  1. ติดรางรองน้ำยางห่างลงมาจากรอยกรีด 25 ซม. หรือ 9 – 10 นิ้ว ไม่ควรกดรางให้ลึกถึงเยื่อเจริญของต้นยาง
  2. ติดลวดและวางถ้วยรับน้ำยางห่างจากรางรับน้ำยางประมาณ 5 – 7 ซม. หรือ 2 – 3 นิ้ว

การสิ้นเปลืองเปลือก

ทุกครั้งที่กรีดยาง เปลือกยางจะถูกตัดออกไป ฉะนั้น เดือนหนึ่ง ๆ ควรกรีดเปลือกยางหมดประมาณ 1 นิ้ว หรือขนาดความกว้างของเหรียญบาท และควรทำเครื่องหมายไว้เพื่อตรวจสอบความสิ้นเปลืองของเปลือกยาง เมื่อกรีดมาถึงโคนหรือใกล้พื้นดิน ค่อย ๆ เลื่อนถ้วยรับน้ำยางจากขวาไปซ้ายตามความหดสั้นลงของรอยกรีด เพื่อใช้เปลือกบริเวณโคนให้หมด โดยไม่ต้องขุดหลุมฝังถ้วยแต่อย่างใด

การเปิดกรีดหน้าที่สอง
เมื่อกรีดยางหน้าแรกหมดแล้ว ให้เปิดกรีดหน้าที่สองของเปลือกยาง โดยเปิดกรีดยางสูงจากพื้นดิน 150 ซม. ทั้งต้นติดตาและต้นกล้า และให้มุมของการกรีดเท่ากับ 30 – 35 องศา ดังเดิม

การเพิ่มวันกรีดยาง ( ต้นหนา )
เนื่องจากแต่ละปีมีจำนวนวันกรีดที่ต้องสูญเสียไปจากสาเหตุฝนตก หยุดกรีดในช่วงหน้าแล้ง คนกรีดหยุดงาน เป็นต้น ทำให้รายได้บางส่วนหายไป แต่สามารถเพิ่มวันกรีดที่เสียไปด้วยวิธีดังนี้

  1. การกรีดสาย เป็นการกรีดยางหลังจากเวลากรีดปกติ ทดแทนเวลากรีดเดิม ซึ่งไม่สามารถทำได้เนื่องจากหน้ากรีดเปียกจากฝนตก เวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงเวลาบ่าย หรือเวลาอื่นที่เหมาะสม แต่ไม่ควรเกินช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวผลผลิตที่ได้จะน้อยกว่าปกติ
  2. การกรีดชดเชย เป็นการกรีดยางทดแทนวันกรีดที่สูญเสียไปในระหว่างฤดูฝน หรือในท้องที่ที่ฝนตกมาก การกรีดชดเชยเป็นการกรีดติดต่อกันเป็นวันที่ 2 หลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน เหมาะสำหรับใช้กับระบบกรีดวันเว้นวัน และวันเว้นสองวัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับผลผลิตไว้

 

พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของยางพารา
ร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี 2552 - 2556
ส่วนต่าง ๆ ของยางพารา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
พันธุ์ยาง
ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาประกอบการเลือกใช้พันธุ์ยาง
การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง
วิธีปลูกต้นยาง
การปลูกยางพาราในภาคเหนือ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในยางพารา
การตัดแต่งกิ่ง
วัชพืชและการป้องกันกำจัด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
โรคและศัตรูพืชที่สำคัญของยางพารา
การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
การกรีดยาง
ระบบกรีด
การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับรอยกรีดหน้าล่าง
การแปรรูปผลผลิตน้ำ
ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย