เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ยางพารา

ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

 • แผ่นยางสะอาด ไม่มีรอยคราบน้ำกรดหรือเหนียวเยิ้ม เมื่อยกส่องดูต้องไม่มีสิ่งสกปรกหรือจุดด่างดำในเนื้อยาง และไม่มีฟองอากาศ
 • แผ่นบาง ความหนาของแผ่นเฉลี่ย 2.8 – 3.2 มิลลิเมตร แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 40 – 45 เซนติเมตร ยาว 80 – 85 เซนติเมตร
 • เนื้อยางแห้งใส สีของแผ่นยางสม่ำเสมอ เป็นสีเดียวกันตลอดทั้งแผ่น
 • แผ่นยางมีลายดอกนูนชัด มีความยืดหยุ่น

มาตรฐานคุณภาพของยางแผ่นดิบ

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 1

 • แผ่นยางมีความสะอาด และปราศจากฟองอากาศตลอดแผ่น
 • มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 1.5 เปอร์เซ็นต์
 • มีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัดตลอดแผ่น
 • บาง มีความหนาของแผ่นไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
 • เนื้อยางแห้งใส มีสีสวยสม่ำเสมอตลอดแผ่น สีเหลืองทอง เหลืองอ่อน
 • น้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 800 – 1,200 กรัม
 • แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 38 – 46 เซนติเมตร ยาว 80 – 90 เซนติเมตร

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 2

 • แผ่นยางมีความสะอาดตลอดแผ่น หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย
 • มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์
 • ความยืดหยุ่นดี มีลายดอกเด่นชัด
 • บาง มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
 • เนื้อยางแห้ง มีสีสม่ำเสมอตลอดแผ่น ลักษณะสีค่อนข้างคล้ำ หรืออาจมีรอยด่างดำได้บ้างเล็กน้อย
 • น้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 1,000 – 1,200 กรัม
 • แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 38 – 46 เซนติเมตร ยาว 80 – 90 เซนติเมตร

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3

 • แผ่นยางมีความสะอาด หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย
 • มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
 • มีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัด
 • แผ่นยางค่อนข้างหนา ความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
 • เนื้อยางแห้ง มีสีคล้ำค่อนข้างทึบ ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร
 • น้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่นไม่เกิน 1,500 กรัม
 • แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 38 – 46 เซนติเมตร ยาว 80 – 90 เซนติเมตร

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4

 • แผ่นยางมีความสะอาด หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้าง
 • มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 4.5 เปอร์เซ็นต์
 • มีความยืดหยุ่นดี มีลายดอกเด่นชัด
 • แผ่นยางหนา มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
 • เนื้อยางแห้ง มีสีทึบ ไม่โปร่งใส
 • มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่นไม่เกิน 1,500 กรัม
 • แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 38 – 46 เซนติเมตร ยาว 80 – 90 เซนติเมตร

การบันทึกข้อมูล

 • สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน
 • พันธุ์ ระยะปลูก
 • วันปลูก วันปลูกซ่อม วันตัดแต่งกิ่ง วันใส่ปุ๋ย ชนิดปุ๋ยที่ใช้ วันพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชนิดและอัตราที่ใช้ วันเปิดกรีด จำนวนวันกรีด
 • วันที่มีโรคแมลงแต่ละชนิดระบาด
 • ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ราคายาง รายได้จากการจำหน่ายยางแผ่น / เศษยาง
 • อุปสรรค และปัญหาทุกชนิด

 

พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของยางพารา
ร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี 2552 - 2556
ส่วนต่าง ๆ ของยางพารา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
พันธุ์ยาง
ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาประกอบการเลือกใช้พันธุ์ยาง
การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง
วิธีปลูกต้นยาง
การปลูกยางพาราในภาคเหนือ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในยางพารา
การตัดแต่งกิ่ง
วัชพืชและการป้องกันกำจัด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
โรคและศัตรูพืชที่สำคัญของยางพารา
การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
การกรีดยาง
ระบบกรีด
การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับรอยกรีดหน้าล่าง
การแปรรูปผลผลิตน้ำ
ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย