วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พืชที่ให้สารกระตุ้น
(Stimulated Plants)

คุณค่าทางอาหารและผลที่มีต่อสุขภาพ
พืชให้สารกระตุ้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

พืชให้สารกระตุ้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

โกโก้ ( Cacoa, cacao ) Theobroma cacao L.


วงศ์ STERCULIACEAE

ถิ่นกำเนิด ลุ่มแม่น้ำอเมซอนตอนบนและแหล่งต้นน้ำในประเทศเปรู เอควาดอร์ โคลัมเบีย และบราซิล มีการปลูกตั้งแต่สมัยโบราณโดยเผ่ามายาและชนเผ่าอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนในอเมริกากลาง มีบทบาทในประเพณีบวงสรวงของชนเผ่ามายาและชนเผ่าที่อยู่ใกล้เคียง ในศตวรรษที่ 16 เมื่อสเปนได้ยึดครองเม็กซิโก พบว่าเครื่องดื่มที่ทำจากผงโกโก้ผสมน้ำตาล มีรสชาติดี จึงเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงที่ร่ำรวยในยุโรป จากนั้นมีการนำเมล็ดโกโก้ไปปลูกในประเทศต่าง ๆ ของอเมริกาใต้และในศตวรรษที่ 16 ประเทศสเปนได้นำเมล็ดโกโก้มาปลูกในฟิลิปปินส์ด้วย ทำให้มีการปลูกโกโก้จนพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และทางภาคใต้ของประเทศไทย

การใช้ประโยชน์ นำผงโกโก้ที่ได้จากการบดเมล็ดโกโก้มาชงเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูป และในปี ค.ศ. 1876 มีการนำผงโกโก้มาผลิตช็อคโกแลตนมที่มีไขมัน 20-25 % นอกจากนี้ยังมีการนำผงโกโก้ที่มีไขมันต่ำ 10-13% ไปใช้ในการผลิต ขนมหวาน ขนมปังกรอบ ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์อาหารรสช็อคโกแลตอื่น ๆ มีการนำไปใช้ในการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชกรรมเล็กน้อยคุณค่าทางอาหาร เมล็ดโกโก้สดกระเทาะเปลือกหนัก 100 กรัม ประกอบด้วย น้ำ 35 กรัม โปรตีน 8.4 กรัม ไขมัน 31.3 กรัม แป้ง 4.5 กรัม น้ำตาล 6 กรัม เส้นใย 3.2 กรัม ที่โอไปรมีน 2.4กรัม คาเฟอีน 0.8 กรัม สารโพลีฟีนอล ( Polyhenols ) ซึ่งประกอบด้วยคาเทซีน ( catechins ) แทนนิน

( tannins ) ลิวโคไซยานิดินส์ ( leuco –cyanidins ) และไซยานิดินไกลโคไซด์ ( cyanidin glycosides ) 5.2 กรัม กรดอะซิติก ( acetic acid ) และกรดแลกทิก ( Lactic acid ) 0.6 กรัม เกลือ อนินทรีย์ 2.6 กรัม เมล็ดที่มีความชื้น 30เปอร์เซ็นต์ จำนวน 1,000 เมล็ด มีน้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม

การเก็บเกี่ยว เลือกเก็บเกี่ยวผลสุกที่มีการเปลี่ยนสีตามสายพันธุ์ อาจมีสีน้ำตาล เขียว เหลือง หรือม่วง โดยใช้มีดตัดขั้วผลและต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณเนื้อเยื่อของกิ่งหรือลำต้นที่จะมีการพัฒนาเป็นตาดอก

การขยายพันธุ์ โกโก้เป็นพืชยืนต้นไม่ผลัดใบ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การปักชำราก การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง หรือการติดตา

ชา ( tea ) Camellia sinensis ( L.) Kuntze
กาแฟ ( Coffee ) Coffea spp.L
โกโก้ ( Cacoa, cacao ) Theobroma cacao L.
ยาสูบ ( Tobacco ) Nicotiana tabacum L .
โคลา (Cola) Cola spp. Schott&Emdl .
หมาก ( areca palm ) Areca catechu L.
พลู ( Betel peper ) Piper betle L.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย