วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พืชที่ให้สารกระตุ้น
(Stimulated Plants)

คุณค่าทางอาหารและผลที่มีต่อสุขภาพ
พืชให้สารกระตุ้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

พืชให้สารกระตุ้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ยาสูบ ( Tobacco ) Nicotiana tabacum L .


วงศ์ SOLANACEAE

ถิ่นกำเนิด มีการปลูกสูบในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นเวลากว่า 2,000 ปีมาแล้ว และมีการ

สูบยาเส้นกันอย่างกว้างขวางในชนเผ่าท้องถิ่นต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 15 ชาวสเปนได้แล่นเรือไปพบดินแดนของทวีปอเมริกา และพบว่ายาสูบมีสรรพคุณช่วยในการรักษาโรคและทำให้เกิดอาการผ่อนคลายสบายใจ และมีการนำยาสูบไปปลูกในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก มีการปลูกยาสูบในทวีปยุโรปในราว ค.ศ 1560 และนำไปปลูกในรัฐเวอร์จิเนียของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1612 ในทวีปยุโรปนิยมการสูญยาเส้นที่ผลิตในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกาโดยการบรรจุในกล้องยาสูบ ส่วนในเอเซียนั้นนิยมนำยาสูบมาผลิตเป็นยาเส้นสำหรับเคี้ยวหรือบรรจุในบุหรี่แบบพื้นเมือง

ในปี ค.ศ . 1855 ทหารที่ผ่านการรบในสงครามไครเมียน ( Crimean war ) ได้นำบุหรี่มาเผยแพร่ในยุโรป และเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มีการนิยมสูบบุหรี่และมีการผลิตบุหรี่เพื่อจำหน่ายเป็นปริมาณมากการใช้ประโยชน์ มีการนำใบยาสูบมาใช้ในการเคี้ยว การดูดควัน หรือการสูดกลิ่นไอระเหย เพื่อสัมผัสรสชาติและสูดดมกลิ่นที่ทำให้เกิดความสบายใจ ในการผลิตยาเส้นหรือไส้บุหรี่ต้องนำใบยาสูบมาบ่มตามกรรมก่อนนำมาหั่นเป็นฝอย และนำมามวนเป็นบุหรี่

คุณค่าทางอาหาร ในยาสูบสดประกอบด้วยน้ำ 85-90 % เมื่อนำมาบ่มจะมีความชื้นลดลงเหลือเพียง 12-15 % ซึ่งระยะนี้มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบ 18-20 % แป้ง 5-8 % โปรตีน 2 % สารนิโคติน 1.0-1.5 % ในยาสูบที่ผ่านการบ่มแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง เนื่องจากสารโพลีฟีนอลในใบถูกออกซิไดส์ เมล็ดประกอบด้วย น้ำมันชนิด semi-drying 32-42% ซึ่งมีการดไลโนเลอิก (Linoleic acid) 60-75 % และโปรตีน 20 % เมล็ดจำนวน 1,000 เมล็ด หนัก 0.085 กรัม

การเก็บเกี่ยว 50-60 วันหลังการย้ายปลูก แต่การใช้ใบยาสูบไปผลิตบุหรี่ทีมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะบางสูตรนั้น อาจมีการเก็บเกี่ยวใบที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ระยะนี้ก็ได้

การขยายพันธุ์ ยาสูบเป็นพืชทีไมีมีเนื้อไม้อายุปีเดียว ( annual herb ) ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดที่มีขนาดเล็กมาก

ชา ( tea ) Camellia sinensis ( L.) Kuntze
กาแฟ ( Coffee ) Coffea spp.L
โกโก้ ( Cacoa, cacao ) Theobroma cacao L.
ยาสูบ ( Tobacco ) Nicotiana tabacum L .
โคลา (Cola) Cola spp. Schott&Emdl .
หมาก ( areca palm ) Areca catechu L.
พลู ( Betel peper ) Piper betle L.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย