วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พืชที่ให้สารกระตุ้น
(Stimulated Plants)

คุณค่าทางอาหารและผลที่มีต่อสุขภาพ
พืชให้สารกระตุ้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

พืชให้สารกระตุ้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

โคลา (Cola) Cola spp. Schott&Emdl .


วงศ์ STERCULIACEAE

ถิ่นกำเนิด Gbanja cola มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cola nitida ( Vent ) Schott & Endd มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตะวันตก แถบประเทศเซียร์รา ลิโอนี ไลบีเรีย ไนจีเรีย คาเมรูน และกาบอง ส่วน Abata cola มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cola acuminata ( P. Beauv .) Schott&Endd มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ แถบประเทศบราซิล เวเนซูเอลา และโคลัมเบีย

การใช้ประโยชน์ นำเมล็ดมาเคี้ยวเพื่อให้ร่างกายได้รับสารกระตุ้น มีการใช้เมล็ดมาประกอบพิธีเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน และงานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น ใบโคลาถูกนำมาใช้ผลิตโคเคน ซึ่งเป็นสารเสพติด และมีการสกัดโคเคนออกจากสารที่สกัดได้จากใบโคลา เพื่อนำไปผลิตเครื่องดื่มที่มีโคลาเป็นองค์ประกอบ แต่ในปัจจุบันมีการเติมสารโคลาและคาเฟอีนสังเคราะห์ลงในเครื่องดื่มเหล่านั้นแทนการใช้สารสกัดจากใบโคลาคุณค่าทางอาหาร ผลโคลามีสารกระตุ้นคือคาเฟอีน (cafeine ) ในปริมาณมาก แคทีซิน ( catechin ) แทนนิน ( tannins ) ทีโอโบรมีน ( theobromine ) และบีเทน ( betain ) ผลโคลาหนัก 100 กรัม ประกอบด้วยน้ำ 16 กรัม โปรตีน 11 กรัม ไขมัน 2 กรัม คาร์โบไฮเดรต 52-53 กรัม เส้นใย 8-9 กรัม คาเฟอีน 1-3 กรัม แทนนิน 4 กรัม เถ้า 3 กรัม เมล็ดจำนวน 1,000 เมล็ดหนัก 500-3,500 กรัม

การเก็บเกี่ยว ควรเก็บเกี่ยวผลแก่ในระยะที่ผลยังไม่แตกออกมา เพื่อป้องกันการทำลายของแมลง จากนั้นนำผลไปกองรวมกันพรมน้ำจนชุ่มทิ้งไว้ให้เปลือกผลเน่า ล้างเมล็ดด้วยน้ำให้สะอาด และเลือกเมล็ดที่ไม่มีบาดแผลสำหรับจำหน่ายต่อไป

การขยายพันธุ์ โคลาเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดและการปักชำราก

ชา ( tea ) Camellia sinensis ( L.) Kuntze
กาแฟ ( Coffee ) Coffea spp.L
โกโก้ ( Cacoa, cacao ) Theobroma cacao L.
ยาสูบ ( Tobacco ) Nicotiana tabacum L .
โคลา (Cola) Cola spp. Schott&Emdl .
หมาก ( areca palm ) Areca catechu L.
พลู ( Betel peper ) Piper betle L.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย