วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พืชที่ให้สารกระตุ้น
(Stimulated Plants)

คุณค่าทางอาหารและผลที่มีต่อสุขภาพ
พืชให้สารกระตุ้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

พืชให้สารกระตุ้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

หมาก ( areca palm ) Areca catechu L.


วงศ์ PALMAE

ถิ่นกำเนิด สันนิษฐานว่าเป็นประเทศมาเลเชีย และเป็นพืชที่มีการปลูกกันมากในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การใช้ประโยชน์ ใช้เนื้อในของเมล็ด คือเอนโดสเปิร์มของผลดิบและผลสุกมาเคี้ยวกับใบพลูที่ป้ายปูนขาวหรือปูนแดง โดยเคี้ยวเอนโดสเปิร์มสดที่มีการฝานเป็นชิ้นบาง ๆ หรือตากแห้ง และอาจเคี้ยวร่วมกับยาเส้น น้ำตาลอ้อย ผลกระวาน เปลือกของลำต้นสีเสียด หรือพืชชนิดอื่น ๆ เมื่อรสชาติของสิ่งต่าง ๆ ที่เคี้ยวร่วมกันหมดไปก็จะคายกากทิ้ง การเคี้ยวหมากหลังรับประทานอาหาร จะช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น ดับกลิ่นปาก ช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลาย การสร้างน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ทำให้มีการย่อยอาหารดีขึ้น และเพิ่มความอยากอาหาร ในประเทศไทย อินเดียและมาเลเซียนิยมเคี้ยวหมากกันมานาน เมื่อเคี้ยวติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี ฟันจะเปลี่ยนเป็นสีดำ

ส่วนต่าง ๆ ของผลถูกนำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนยอดของลำต้นนำมารับประทาน เป็นอาหารจำพวกผัก เนื้อในเมล็ดนำมาใช้ในการผลิตสีย้อมผ้า เปลือกผลนำมาใช้ทำเชื้อเพลิง กาบใบใช้ทำภาชนะและเครื่องจักสาน หรือวัสดุห่อหุ้มสิ่งของ ลำต้นนำมาใช้ในการก่อสร้าง ช่อดอกที่มีกลิ่นหอมถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานและงานศพ มีการนำต้นหมากมาปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีลำต้นและทรงพุ่มที่สวยงามคุณค่าทางอาหาร องค์ประกอบทางเคมีของผลหมากสุกที่ยังสดอยู่หนัก 100 กรัม ประกอบด้วย น้ำ 21-30 กรัม โปรตีน 5-8 กรัม คาร์โบไฮเดรต 35-40 กรัม ไขมัน 5-10 กรัม เส้นใย 11-15 กรัม โพลีฟีนอล 11-18 กรัม สารประกอบอัลคาลอยด์ 0.1-0.2 % เมล็ดจำนวน 1,000 เมล็ด หนัก 10-20 กิโลกรัม

มีรายงานว่าสารอะรีโคลีน ( Arecoline ) ซึ่งเป็นสารอัลคาลอยด์ในผลหมากมีคุณสมบัติกระตุ้นการทำงานของหัวใจ แรงดันเลือด ปริมาณของน้ำตาลกูลโคสในสมอง ช่วยให้ความจำของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมดีขึ้น แต่มีรายงานว่าการเคี้ยวหมากอาจทำให้เกิดอาการฝ้าขาวที่ลิ้นและเหงือก การเกิดเส้นใยใต้เยื่อเมือกและการเกิดมะเร็งในช่องปาก ชึ่งน่าจะมาจากสารไซไททอกซิก ( Cytotoxic ) และเทอราโทเจนิก เอ็น-ไนโตรซามีน ( Teratogenic N- nitrosamines )

การเก็บเกี่ยว อายุของผลที่เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ขึ้นกับความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค ส่วนใหญ่มักนิยมเก็บเกี่ยวผลที่อายุ 6-7 เดือน แต่อาจล่าช้ากว่านี้

การขยายพันธุ์ หมากเป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นตั้งตรงสูงชะลูด ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกทางด้านข้างลำต้น มียอดและใบเฉพาะส่วนปลายสุดของลำต้น ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

ชา ( tea ) Camellia sinensis ( L.) Kuntze
กาแฟ ( Coffee ) Coffea spp.L
โกโก้ ( Cacoa, cacao ) Theobroma cacao L.
ยาสูบ ( Tobacco ) Nicotiana tabacum L .
โคลา (Cola) Cola spp. Schott&Emdl .
หมาก ( areca palm ) Areca catechu L.
พลู ( Betel peper ) Piper betle L.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย