วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พืชที่ให้สารกระตุ้น
(Stimulated Plants)

คุณค่าทางอาหารและผลที่มีต่อสุขภาพ
พืชให้สารกระตุ้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

พืชให้สารกระตุ้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

พลู ( Betel peper ) Piper betle L.


วงศ์ PIPERACEAE

ถิ่นกำเนิด ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศมาเลเชีย มีการปลูกมานานกว่า 2,500 ปี

การใช้ประโยชน์ นำไปเคี้ยวร่วมกับหมากและพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อดับกลิ่นปากและลมหายใจหอมสดชื่น มีการแต่งพานหมากพลูประกอบพิธีบวงสรวงบูชา หรือพิธีมงคลต่าง ๆ มากมายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการยกพานขันหมากเพื่อทำการสู่ขอเจ้าสาวมาเข้าพิธีแต่งงานของเจ้าบ่าว

คุณค่าทางอาหาร ใบพลูหนัก 100 กรัม ประกอบด้วย น้ำ 80-85 กรัม โปรตีน 3 กรัม ไขมัน 0.8 กรัม น้ำตาลรีดิวซิงก์ 1.4-3.2 กรัม น้ำตาลนัน-รีดิวซิงก์ 0.6-2.5 กรัม แป้ง 1กรัม เส้นใย 2 กรัม เถ้า 2 กรัม ( มีแคลเซียม 230 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 40 มิลลิกรัม เหล็ก 7 มิลลิกรัม ไอออนของเหล็ก 3.5 มิลลิกรัม ) วิตามินเอ 9600 IU ไทอะมีน 70 ไมโครกรัม ไรโบฟลาวิน 30 ไมโครกรัม กรดนิโคทินิก 0.7 มิลลิกรัม วิตามินซี 5 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไนเตรท 0.2 –0.4 กรัม น้ำมันหอมระเหย 0.1 –1.8 กรัม แทนนิน 1.-1.3 กรัมการเก็บเกี่ยว ทำการเก็บเกี่ยวโดยใช้มีดตัดหรือปลายเล็บจิกที่ก้านใบในเวลาเช้า เพื่อมิให้ความร้อนจากแสงแดดทำให้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจางหายไป อายุของใบที่นำมาเคี้ยวกับหมากขึ้นกับความนิยมของผู้บริโภค ซึ่งบางคนนิยมบริโภคใบที่มีสีเขียว บางคนนิยมบริโภคใบที่แก่จัดและเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

การขยายพันธุ์ พลูเป็นพืชที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีอายุหลายปี ( Perennial ) ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น (Dioecious) ขยายพันธุ์โดยการตัดลำต้นเป็นท่อน ๆ ให้มีความยาว 30-45 เซนติเมตร แล้วนำไปปักชำ

ชา ( tea ) Camellia sinensis ( L.) Kuntze
กาแฟ ( Coffee ) Coffea spp.L
โกโก้ ( Cacoa, cacao ) Theobroma cacao L.
ยาสูบ ( Tobacco ) Nicotiana tabacum L .
โคลา (Cola) Cola spp. Schott&Emdl .
หมาก ( areca palm ) Areca catechu L.
พลู ( Betel peper ) Piper betle L.

เอกสารอ้างอิง

  • วันดี กฤษณพันธ์ . ม.ป.ป. ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เล่ม1 . ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ 189 น.
  • van der Vossen, H.A.M. and M. Wessel .2000. Plant Resources of South-East Asia No. 16 : Stimulants. PROSEA Foundation Indonesia . 201 p.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย