สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง

ประเวศ อินทองปาน

         การทำแท้งเป็นปัญหาทางสังคมปัญหาหนึ่งที่ต้องรีบหาทางแก้ไข เป็นปัญหาที่พบได้ทุกสังคมและทุกยุคทุกสมัย ปัญหานี้ได้ถูกนำมาถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์และหาแนวทางแก้ไขกันอยู่เสมอ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็เสนอทรรศนะที่ต่างๆ กัน แต่ปัญหาการทำแท้งเริ่มต้นที่ประเทศตะวันตก จากนั้นก็เข้ามาสู่บ้านเรา คนที่แสดงความคิดเห็นต่อปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคัดค้านหรือฝ่ายสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตก คนไทยเรายังไม่ได้คิดถึงปัญหานี้อย่างจริงจัง ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากว่าเท่าที่ผ่านมาปัญหาเรื่องนี้ในบ้านเรายังไม่รุนแรงถึงขั้นจะก่อให้เกิดกระแสความคิดวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นได้แต่วันนี้ ปัญหานี้ได้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเสียแล้ว เนื่องจากเราไม่ได้ปูพื้นฐานความคิดในเชิงวิพากย์วิจารณ์ต่อปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยตัวของเราเอง บางครั้งเราจะพบว่า ข้อเสนอของนักคิดไทยในเรื่องนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ยืมมาจากตะวันตก การยืมความคิดคนอื่นมาไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือน่ารังเกียจ แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักไปพร้อมๆ กับการยืมความคิดคนอื่นมาก็คือ สังคมไทยมีลักษณะหลายประการ เช่น จารีตประเพณีในเรื่องครอบครัวที่เป็นแบบเฉพาะซึ่งต่างจากสังคมตะวันตก เหตุผลที่ชาวตะวันตกใช้คัดค้านหรือสนับสนุนการทำแท้งอาจเหมาะกับสังคมเขาแต่ไม่เหมาะกับสังคมเรา เมื่อจะใช้เหตุผลของเขา เราควรไตร่ตรองให้รอบคอบ แต่ก่อนที่จะเข้าถึงประเด็นพุทธศาสนากับการทำแท้ง ควรศึกษารายละเอียดและข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการทำแท้งก่อน

ความหมายของการทำแท้ง
การทำแท้งและกฎหมาย
สิทธิของแม่ : วิธีการของนักสตรีศึกษา
ข้อเท็จจริงทางศีลธรรมของการทำแท้ง
ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับศีลธรรมในการทำแท้ง
ความเป็นคนเริ่มต้นเมื่อใดตามทัศนะของพุทธศาสนา
การทำแท้งคือการฆ่ามนุษย์ตามทัศนะพุทธศาสนา
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมการทำแท้ง
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย