เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

สื่อโทรทัศน์
(Television)

ประวัติโทรทัศน์
ประวัติโทรทัศน์ในประเทศไทย
ความหมายของโทรทัศน์
วิวัฒนาการของโทรทัศน์ในประเทศไทย
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television)
ดิจิตอลทีวี (Digital Television)
ไอพีทีวี (Internet Protocol Television :IPTV)
ประเภทของโทรทัศน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ประเภทของโทรทัศน์

  • โทรทัศน์วงจรเปิด อเมริกาได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขึ้นในปี ค.ศ. 1960
  • โทรทัศน์วงจรปิด เป็นการส่งรายการตามสายเคเบิ้ล ไปยังเครื่องรับเท่านั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำมาใช้เป็นครั้งแรก เมื่อพ.ศ.2506 เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่มีจำนวนมาก และอาจารย์ไม่เพียงพอ

การนำโทรทัศน์ไปใช้ในการศึกษา

  • ควรเตรียมอุปกรณ์ และติดตั้งเครื่องรับให้พร้อม คือ จัดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ให้สูงกว่าระดับพื้น 4-7 ฟุต โดยทำมุมเงยกับระดับสายตาผู้ดูประมาณ 30 องศา
  • ผู้สอนควรเตรียมรายละเอียดให้พร้อม
  • เตรียมตัวผู้เรียนล่วงหน้า
  • เตรียมรายการที่จะเสนอ
  • ติดตามและอภิปรายผล

การนำไปใช้โดยยึดหลัก 4 P’s

- การทดลองดูก่อน (Preview)
- การเตรียมสภาพพร้อม (Prepare the Environment)
- การเตรียมผู้ชม (Prepare the Audience)
- การเสนอ (Present the Material)ข้อดีของโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

- ให้การศึกษากับผู้เรียนมากๆ ในเวลาเดียวกัน
- สื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ชวนให้เกิดการปฏิบัติ
- สามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอ
- สามารถเสริมสร้างการจูงใจและให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้เรียนทันที
- เอาชนะข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะทาง เวลา เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยทำให้เข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย
- ลดเวลาการเรียนการสอนได้
- ช่วยในการฝึกสอนและฝึกงาน
- ช่วยให้โอกาสทางการศึกษาของคนเรามีความเสมอภาค

ข้อจำกัดของโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

- ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากและจะต้องมีทักษะเฉพาะทาง
- เครื่องมือราคาค่อนข้างแพง
- การเรียนการสอนมักจะเป็นการสื่อสารทางเดียว

สื่อโทรทัศน์ Television

ข้อดี

1. เป็นสื่อที่จูงใจผู้บริโภคได้สูง เพราะมีภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจสินค้าได้ง่าย
2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
3. อัตราค่าโฆษณาต่อหัวต่ำ
4. กลุ่มเป้าหมายมีสมาธิในการรับฟังข่าวสารดี
5. สามารถสาธิตสินค้าได้เห็นทุกแง่มุม
6. เป็นสื่อที่อยู่ในความทรงจำได้ดี

ข้อเสีย

1. มีค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งค่าการผลิต และค่าซื้อสื่อ
2. สื่อมีอายุสั้นมาก
3. ผู้บริโภคอาจสนใจในความแปลกของโฆษณามากกว่าสนใจเนื้อสินค้า
4. มีรีโมทคอนโทรเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ ทำให้ผู้ชมหลีกเหลี่ยงการชมโฆษณา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย