Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

สื่อโทรทัศน์

(Television)

นายปรินทร์ นามบุญเรือง

        สื่อถือเป็นสิ่งจำเป็นมากในปัจจุบันนี้ เพราะสื่อเป็นตัวที่แสดงให้บุคคลอื่นรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยการใช้สื่อต้องมีการสื่อสารเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความคิด ของคน และสื่ออีกชนิดหนึ่งคือ สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนและผู้เรียนสามารถรับสื่อทางโทรทัศน์ได้จึงนับว่ามีความสำคัญมากในสมัยปัจจุบันนี้

ประวัติโทรทัศน์
ประวัติโทรทัศน์ในประเทศไทย
ความหมายของโทรทัศน์
วิวัฒนาการของโทรทัศน์ในประเทศไทย
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television)
ดิจิตอลทีวี (Digital Television)
ไอพีทีวี (Internet Protocol Television :IPTV)
ประเภทของโทรทัศน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com