วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ลม
(Wind)

ลมทะล ลมบก
ลมภูเขาและลมหุบเขา(Valley Breeze)
ลมพัดลงลาดเขา (Katabatic Wind)
ลมชีนุก (Chinook)
ลมซานตาแอนนา (Santa Anna)
ลมทะเลทราย (Desert Winds)
ลมประจำฤดู
การเกิดลม
เครื่องมือวัดกระแสลม
ประโยชน์ของลม
ประวัติการประยุกต์ใช้พลังงานจากลม
ผลกระทบที่เกิดจากลม
บรรณานุกรม

เครื่องมือวัดกระแสลม

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดกระแสลม มีดังนี้

1. ศรลม (Wind vane)

คือ เครื่องมือที่ใช้ตรวจทิศทางลมมีลักษณะเป็นลูกศรที่มีหางเป็นแผ่นใหญ่กว่าหัวลูกศรมาก เมื่อลมพัดมา หางลูกศรจะถูกแรงลมปะทะมากกว่าหัวลูกศร ทำให้หัวลูกศรชี้ไปในทิศทางลมที่พัดมา ทำให้เราทราบทิศทางลมว่าพัดมาจากทางไหน

2. อะนิโมมิเตอร์หรือมาตรวัดความเร็วลม (Anemometer)

คือ เครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วลมประกอบด้วยถ้วยกลมครึ่งซีกทำด้วยโลหะเบา 3 - 4 ใบ หันตามกัน ติดอยู่ที่ปลายแกนหมุน ซึ่งหมุนได้อิสระ เมื่อลมพัดมาปะทะถ้วย ถ้วยจะหมุนไปรอบแกน จำรอบที่หมุนแสดงถึงความเร็วลม หน่วยวัดมีหลายอย่างเช่น นอต ,ไมล์ทะเลต่อชั่วโม,กิโลเมตรต่อชั่วโมง,ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นตัน

3. แอโรเวน (Aerovane)

คือ เครื่องมือที่ใช้ทั้งตรวจทิศทางลมและวัดความเร็วลมมีลักษณะรูปร่างคล้ายเครื่องบินไม่มีปีก ปลายด้านใบพัดจะชี้ไปในทิศทางที่ลมพัดมา และการหมุนของใบพัดจะแสดงความเร็วของลมซึ่งเราสามารถอ่านได้จากหน้าปัดหรือกราฟของเครื่องวัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย