ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

อัลเฟรด เบอนาร์ด โนเบล

(Alfred Bernard Nobel)

อัลเฟรด เบอนาร์ด โนเบล (Alfred Bernard Nobel) เกิดเมื่อ 22 ตุลาม 1833 เป็นผู้ค้นพบวิธีการทำระเบิดไดนาไมท์ ถึงแก่กรรม 10 ธันวาคม ค.ศ.1896

อัลเฟรด เบอนาร์ด โนเบล นักวิศวกรชาวสวีเดน ผู้ค้นพบวิธีการทำระเบิดไดนาไมท์แต่เขาเล็งเห็นถึงความร้ายกาจของมัน เขาจึงตั้งกองทุนเป็นจำนวนเงิน 9 ล้านเหรียญอเมริกัน เป็นรางวัลประจำปีให้แก่บุคคลซึ่งทำประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติในสาขาต่างๆ คือ รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาแพทย์ สาขาสันติภาพเป็นต้น รางวัลโนเบลประกอบไปด้วยเหรียญทองที่ด้านหน้าเป็นหน้าของอัลเฟรด โนเบล พร้อมใบประกาสเกียรติคุณและเงินสด รางวัลนี้ประกาศทุกๆต้นปีแต่จะทำพิธีแจกในวันที่ 10 ธันวาคม อันเป็นวันครบรอบวันตายของอัลเฟรดโนเบล

อัลเฟรด เบอนาร์ด โนเบล นักวิศวกรชาวสวีเดน ผู้ค้นพบวิธีทำระเบิดไดนาไมท์ แต่เล็งเห็นความร้ายกาจของมัน เขาจึงตั้งกองทุนเป็นจำนวนเงิน 9,000,000 เหรียญอเมริกัน เป็นรางวัลประจำปี ให้แก่บุคคลซึ่งทำประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ ในสาขาต่างๆ คือ รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาแพทย์ และสรีรศาสตร์ สาขาวรรณคดี และสาขาสันติภาพ

 

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์และเคมีทำการแจกรางวัลโดยสถาบัน the Royal Academy of Science ในกรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน สาขาแพทย์ แจกรางวัลโดย Karolinska Medical-Chirurgical Institute ในสต็อคโฮม สาขาวรรณคดี แจกโดยสถาบัน the Swedish Academy ในกรุงสต็อคโฮม สาขาสันติภาพ แจกโดย the Swedish Parliament

รางวัลโนเบลประกอบไปด้วย เหรียญทองที่ด้านหน้าเป็นภาพของอัลเฟรด โนเบล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินสด รางวัลนี้ประกาศทุกๆ ต้นปี แต่จะทำพิธีแจกในวันที่ 10 ธันวาคม อันเป็นวันครบรอบวันตายของอัลเฟรด โนเบล

รางวัลโนเบลทำพิธีแจกเป็นครั้งแรกในปี 1901 นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์ก็คือ วิลเฮล์ม คอนราด รืนต์เกิน ผู้ค้นพบรังสีเอกซ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย