Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ศัพท์พฤกษศาสตร์

1. ศัพท์เกี่ยวกับราก

2. ศัพท์เกี่ยวกับลำต้น

3. ศัพท์เกี่ยวกับใบ

3.1 ส่วนประกอบใบ

3.2 ชนิดของใบ

3.3 การเรียงตัวของใบ รูปใบ ฐานใบ ปลายใบ และขอบใบ 

การเรียงตัวของใบ

3.4 ใบพิเศษทั่วไป

3.5 การเว้าของแผ่นใบ และการมีก้านใบ

3.6 ส้นแขนงใบ

4 หูใบ

4. Armature (หนาม)

5 ตา และกิ่ง

6 ดอก

6.1 ส่วนประกอบของดอก

6.2 กลีบดอก, วงกลีบรวม, ฐานรองรูปถ้วย

6.3 รูปร่างกลีบดอก

6.4 เกสรเพศผู้

6.5 เกสรเพศผู้

6.6 อับเรณู

6.7 ก้านชูยอดเกสรเพศเมีย

6.8 ยอดเกสรเพศเมีย

6.9 ตำแหน่งรังไข่

6.10 รังไข่

6.11 ชนิด ช่อดอก

6.12 ออวูล

7 ผล

7.1 ส่วนประกอบผล

7.2 ชนิดผล

8 เมล็ด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com