วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การชุบมุ้งด้วยสารเคมีเพอร์มิทริน

1. หลักเกณฑ์การใช้เพอร์มิทรินในการควบคุมไข้มาลาเรีย

 • ชุบมุ้งในท้องที่ที่มีการแพร่เชื้อ A1, A2
 • ใช้ทดแทนหรือเพิ่มเติมการพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง ซึ่งการควบคุมการแพร่เชื้อยังไม่ได้ผลดี
 • พิจารณากลุ่มบ้านซึ่งจะต้องมีมุ้งตั้งแต่ 70% ของหลังคาเรือนขึ้นไป หรือท้องที่ซึ่งประชาชน ใช้มุ้ง 2-3 คนต่อมุ้ง 1 หลัง

2. ขนาดที่ใช้ชุบมุ้ง 0.3 กรัม/ตารางเมตร
3. ชนิดของเพอร์มิทริน 10 %EC. Cis : Trans = 25 : 75
4. วิธีใช้ชุบมุ้ง

ส่วนการชุบมุ้งอาจชุบในภาชนะรวมกัน หรือเป็นหลังเดียวในถุงพลาสติก ดังรายละเอียดต่อไปนี้.

การดำเนินการชุบมุ้งด้วยสารเคมี

ดำเนินการเช่นเดียวกับการพ่นเคมีแบบมีฤทธิ์ตกค้างคือต้องทำการสำรวจบ้าน ประชากร และมุ้งประมาณการใช้สารเคมีเพอร์มิทรินที่ต้องใช้ การจัดทำทะเบียนการชุบมุ้ง (คม.1) แผนชุบมุ้ง (คม.2) จัดบันทึกการชุบมุ้งประจำวัน (คม.3) และรายงานสรุปผลการชุบมุ้ง (คม.4) โดยจัดทำรายงานตามแบบที่กองมาลาเรีย(เดิม) กำหนด และมุ้งแต่ละหลังนั้นควรทำการชุบซ้ำทุก 6 เดือน เพราะในการซักมุ้งที่ชุบสารเคมีแล้วจะทำให้สารเคมีลดความเข้มข้นลงประมาณ 50%

มุ้งที่ใช้ชุบสารเคมี

มุ้งที่ชุบสารเคมีโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ มุ้งไนล่อน มุ้งฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ และมุ้งฝ้าย มุ้งสองประเภทแรกจะมีราคาถูกและทนทานกว่ามุ้งผ้าฝ้าย และผ้าฝ้ายยังมีลักษณะรูพรุนและดูดซับน้ำมากกว่า จากการทดลองโดยใช้มุ้งที่หาได้ทั้ง 3 ประเภท สามารถดูดซับน้ำได้ดังนี้

 • มุ้งไนล่อน ดูดซับน้ำได้ 20 ซีซี/ตารางเมตร
 • มุ้งฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ ดูดซับน้ำได้ 50 ซีซี/ตารางเมตร
 • มุ้งฝ้าย ดูดซับน้ำได้ 60 ซีซี/ตารางเมตร

 

สำหรับขนาดของมุ้งสามารถแบ่งแยกตามขนาดของพื้นที่มุ้งได้ดังนี้.-

• มุ้งขนาดเล็ก มีพื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร
• มุ้งขนาดกลาง มีพื้นที่ 10.1 – 13.9 ตารางเมตร
• มุ้งขนาดใหญ่ มีพื้นที่ตั้งแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป

การผสมสารเคมีที่ต้องการให้ติดมุ้ง (Target dosage)

สารเคมีเพอร์มิทริน 10% อีซี.ผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 : 9 (โดยปริมาตร) จะได้สารละลายเพอร์มิทริน 1% (น้ำหนัก/ปริมาตร) แล้วจึงนำไปชุบมุ้งจะได้ขนาดของเคมีฆ่าแมลงเพอร์มิ ทรินติดมุ้งเฉลี่ย 0.3 กรัม/ตารางเมตร

วัสดุอุปกรณ์การชุบมุ้ง ประกอบด้วย.-

 • กระบอกตวงขนาด 1 ลิตร
 • ถุงพลาสติกสำหรับชุบมุ้ง
 • ถุงมือยาง 1 คู่
 • อื่น ๆ

ข้อดีและข้อเสียในการชุบมุ้งสารเคมีเพอร์มิทริน

ข้อดี  

1. สารเคมีเพอร์มิทรินติดมุ้งสม่ำเสมอกว่า
2. สะดวก ปลอดภัย แก่ผู้ใช้สารเคมีและประชาชน
3. การปฏิเสธงานไม่ยุ่งยาก ชาวบ้านสามารถ
4. รวดเร็วต่อการปฏิบัติ เมื่อต้องชุบเป็น จำนวนมาก
5. ประชาชนยอมรับมากกว่าการพ่นเคมี

ข้อเสีย

1. ยุ่งยากกว่าวิธีพ่นเล็กน้อย
2. ชาวบ้านอาจจะไม่ชอบเมื่อต้องนำไปชุบร่วมกับมุ้ง
3. ราคาแพงกว่าดีดีที. ทำเองได้

วิธีการชุบมุ้งในถุงพลาสติก

ข้อแนะนำสำหรับการชุบมุ้งเพื่อป้องกันกำจัดยุง

1. มุ้งก่อนนำมาชุบควรจะซักให้สะอาดเสียก่อน
2. พับมุ้งที่จะชุบให้เรียบร้อย เพื่อจะได้คลี่ตากได้ง่ายเมื่อชุบเสร็จแล้ว
3. การผสมน้ำยาให้ใส่น้ำลงไปก่อน จึงใส่น้ำยาลงในถุงพลาสติกตามอัตราส่วนดังนี้.-

 • มุ้งไนล่อน ใช้น้ำยา 1 ซอง (40 ซีซี.) ผสมน้ำ 9 เท่า (360 ซีซี.)
 • มุ้งผ้า ใช้น้ำยา 1 ซอง (40 ซีซี.) ผสมน้ำ 25 เท่า (1,000ซีซี.)
  ตามอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นเป็นการชุบมุ้งขนาดกลาง พื้นที่ประมาณ 14 ตารางเมตร เพื่อให้น้ำยาติดมุ้ง 0.3 กรัมต่อตารางเมตร

4. เขย่าน้ำและสารเคมีในถุงพลาสติกให้เข้ากัน แล้วใส่มุ้งลงในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่น
5. คลุกสารเคมีที่ละลายเข้ากันดีแล้วในถุงพลาสติกให้ทั่วมุ้งทุกส่วนแล้วตั้งไว้ประมาณ 5 นาที
6. นำมุ้งออกจากถุงพลาสติกแล้วนำไปแผ่ขยายตากบนที่ราบในร่มหรือในบ้านเรือน อย่างตาก โดยการแขวน เพราะสารเคมีจะไหลออกหมดและอย่านำไปตากแดด เพราะน้ำยาอาจสลายตัวได้
7. เมื่อมุ้งแห้งแล้วจึงนำไปกางนอนได้
8. ถุงพลาสติกและซองบรรจุสารเคมีห้ามนำมาใช้อีกเป็นอันขาด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย