สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อหิวาตกโรค

โครงสร้าง การแบ่งประเภท และ antigen type
การศึกษาสมมติฐานของโรค vibrio cholerae
การเคลื่อนที่ enterotoxin ของอหิวาตกโรค
การป้องกัน
การวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ
การดูแลรักษา

การศึกษาสมมติฐานของโรค vibrio cholerae

อหิวาตกโรคเริ่มต้นโดยมีอาการท้องร่วงเฉียบพลันในเวลา 6-8 ช.ม. มีการถ่ายอุจจาระบ่อยมากกว่า 1 ลิตร สูญเสียน้ำออกจากร่างกายมากและอาจทำให้เกิดอาการช็อคได้ hypovolemic และอาเจียน ชีพจรเต้นอ่อน electrolytes ในช่องท้อง tur scapoid ,abdomen จะอยู่ในช่วง 2-7 วัน ถ้าร่างกายยังสูญเสียน้ำมากเกิดอาการช็อคทำให้ผู้ป่วยถึงตายได้

โครงสร้าง ประเภท และ Antigenic Type

vibrio cholerae ลักษณะรูปร่างเป็นท่อนสั้นโค้ง แกรมลบ เคลื่อนที่ว่องไว Polar flagella เส้นเดียว ความต้องการทางโภชนาการใน Prototrophic (กล่าวคือเป็นแหล่งสะสม ไนโตรเจน สารอินทรีย์พวกคาร์โบไฮเดรตและแร่ธาตุที่เหมาะสม)ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในเวลา 30 วินาที ซึ่งมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อมีออกซิเจนมาก annaerobically โดย vibrio เจริญได้เร็วที่ PH สูง แต่ว่องไวต่อค่า PH ต่ำ คือ PH 6

จนกระทั่งปี 1992 vibrio ทำให้เกิด อหิวาตกโรคแพร่ขยายได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 biotype คือ classical vibrio และ El Tor vibrio ผู้เชี่ยวชาญทางจุลินทรีย์วิทยาชาวเยอรมันเป็นผู้ค้นพบในปี 1883 จากนั้นปี 1900 นักแสวงบุญ ตรวจพบ vibrios ซึ่งคล้ายกับ v cholerae คือ El Tor ใน sinai Penisula ได้พยายามควบคุมโรคในการเดินทางไปแสวงบุญ ซึ่ง vibrio เหล่านี้คล้าย classical V cholerae ทำให้เกิด lysis ของแพะหรือการนำเม็ดเลือดแดงแกะมาทดลอง Greig ในปี 1930 vibrioถูกเรียกว่า Paracholera ในเซลีเบส ปี 1961 El Tor vibrio แพร่ระบาดที่ฮ่องกงและทั่วโลกโดยส่วนใหญ่แพร่ระบาดทางน้ำที่มีเชื้อปนอยู่

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายต่อ cholerae vibrios คือ O antigen group 1 และ ไบโอไทป์ ทั้งสอง(และ El Tor classical) serotype 2 อัน คือ Inaba และ Ogawa (ภาพ 24-2) serotype แตกต่างกัน จากการเกาะกลุ่มกันของแอนติบอดี้ vibriosical สร้างภูมิคุ้มกันพื้นฐานในร่างกายตรงข้าม heat-stable lipopolysaccharide สร้าง แอนติเจน A และ serotypes จะสร้างภูมิคุ้มกันต่างจากร่างกาย คือ type-specific antigen B (Ogawa)และ C(Inaba) serotype สร้าง Hikojima เพิ่มร่างกายจึงจะจำเพาะต่อ V cholerae 0139 สร้างภูมิคุ้มกันต่อ El Tor biotype แต่มีการผลิตแคปซูลพอลิแซคคาไรด์ 01 เพิ่มแก่ร่างกายทำให้เกิด enterotoxin รักษาการเกิดโรคของ 01 ได้อย่างแพร่หลาย

ส่วนประกอบของการสร้าง Antibody ของ vibrios เช่น ผังผืดที่เป็นโปรตีน การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยทั่วไปของ flagellar antigens จากการรายงาน cross-reactions กับ Brucella และ citrobacter cpecies พบว่า DNA relatedness เหมือนกับ vibrios เรียกว่า non-agglutinableในสมัยก่อนใช้แยกประเภท V cholerae เกิดความผิดพลาดในการตั้งชื่อในความจริงแล้วใช้สารที่สร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย คือ O antigen group 1 cholerae vibrios แต่ agglutinable คือเซรุ่มต่อต้าน serotype 139 จำเพาะต่อชนิดของมัน Non-ogroup 1 cholerae vibrios ของ enterotoxin โดยสาเหตุการเกิดโรคที่แท้จริงแล้วก็คือ vibrios ชนิด Ogroup 1 เป็นอหิวาตกโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมจากการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ non toxigenic สารชีวพิษมียีสที่จำเพาะ ของรหัสพันธุกรรมต่อโรคท้องร่วงได้

อหิวาตาโรค vibrios oxidase ของ Ogroup 1 cholerae vibrios โดpหมัก Heiberg ซูโครสและแมนโนส โดย arabinose ได้กรดไม่เกิดก๊าซ มีอะมิโนแอซิดที่จำเพาะต่อการเจริญของทารกและ Ornithine decarboxilase ไม่มีกลิ่น เกิด dihydrolase ขึ้นใน agar-grown El Tor biotype การผลิตไลซีนของไวรัสทำลายแบคทีเรีย polymyxin และ voges-prokaue เพื่อ acetion El Tor vibrios ถูกจำกัดเพราะมีลักษณะที่ต่างกับอหิวาตกโรคที่เกิดจาก classical cholerae vibrios (ยกเว้นจากเท็กซัสและเซียนา)ส่วนมาก hemolysin ของ El Tor vibrios ต่อต้าน polymyxin และ bacteriophage IV ซึ่งจะมีความไวของ epidemiclogic ตามชนิดของไบโอไทป์ enterotoxin ของ El Tor ดีกว่า classical variety ในลำไส้เล็ก และการต่อต้านในสิ่งแวดล้อม ทำให้ El Tor มีลักษณะพิเศษ infection-to-cast สูงกว่า classicalbiotype

สมมติฐานของโรค

เมื่อเร็วๆ นี้มีการศึกษาถึงการเกิดอหิวาตกโรค จากการสอบถามคนอเมริกัน 1011 คน ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรง ผลการติดเชื้อไม่พบ classical หลังจากที่ไบคาร์บอเนตทำกรดในกระเพาะอาหารเป็นกลางแล้วทำให้ 104 cholerae vibrios เจริญได้ กรดในกระเพาะอาหารเป็นกลไกทางธรรมชาติในการต่อต้านอหิวาตกโรค(โดยปกติแบคทีเรียจะอยู่ในลำไส้เล็ก)

อหิวาตกโรค vibrios มีปัจจัยเสริมให้มันเกาะ microvilli (ภาพ 24-3) hemagglutinins และ toxin-coregulated pili ในการจับยึดและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของ cholerae vibrios เป็นสมบัติพิเศษให้มันรุกรานโดยการผลิตเอมไซม์ mycinolytic neuraminase และ Protesses การเจริญโดยมี 2 อย่างที่สำคัญ คือ enterotoxin (CT หรือ choleragen) เป็นโปรตีน polymeric Mr 84,000)A (Mr 28,000) เพราะมีการเกิด enterotoxin เกิดพันธะเปปไทด์ทางชีววิทยามี non convalently เข้ามาเกี่ยวข้องใน Mr 11,500 B region เป็นที่รู้จักกันในฐานะ choleragenoid สารชีวพิษที่เยื่อหุ้มเซลล์ของพืช ประกอบด้วย holotoxin ทำให้โครงสร้างสังเคราะห์ CT ในโครโมโซม V choleae ใน heat-labile ของ E.coli (ch D25)ลำดับกรดอะมิโนของ enterotoxin เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ความแตกต่างของการสร้างสารกระตุ้น แอนติบอดี้ ในทางฟิสิกส์และเคมี รูปแบบของ CT1 และ CT2 การเชื่อมระหว่าง antically 2 วัน classical 01 v cholerae และ El Tor ผลิต CT1 เป็นส่วนใหญ่ El Tor และ O139 ผลิต CT2 vibrio cholerae เป็นการส่ง enterotoxin ออกขณะที่ E.coli LTs เกิดในอวกาศ periphasmic สามารถอธิบายความแตกต่างของ diarrhess ที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้

การศึกษาชาวอเมริกันสามารถบอกถึงการเกิดท้องร่วง CT 5 ไมโครกรัม โดยไบคาร์บอเนต ทำให้เกิด 1-6 25 ไมโครกรัม มากกว่า 20 ลิตร

VIBRiO CHOLERAE

การตั้งถิ่นฐานการจำลองเหตุการณ์เกิดอหิวาตกโรคโดยใช้กระต่ายทดลอง(A) การตรวจระหว่างอิเล็กตรอนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ vibrios โค้งเกาะกันที่ผิวนอก(ประมาณ x4,000) (B) ข้อมูลอิเล็กตรอนบนเทปแม่เหล็กแสดงแส้เซลล์ของ vibrios การใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องผ่านส่วนปลายของ microvilli

การตั้งถิ่นฐานของอหิวาตกโรค จากเนลสัน ET Clements Jd Finkelstein RA : การติดเชื้อ Immun 14:527,1976

ภาวะการสังเคราะห์ของ CT และ virurence-associated ปัจจัยต่างๆ เช่น toxin –coregulated pili ,trascriptional Tox R ,คุณสมบัติ DNA-binding

อหิวาตกโรคเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่าง enterotoxins และเยื่อหุ้มลำไส้เล็ก (ภาพ 24-4) โดยสารชีวพิษ B จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่ glycolipid GM 1 ganglioside ของ eukaryotic แท้จริง และ A คือ กรดเปปไทด์ A ,ซึ่งถูกส่งผ่านเข้าไปในเซลล์อาศัยการส่งผ่าน ADP ribose ไปยังโปรตีนเป้าหมาย (NAD)โปรตีนที่เกี่ยวข้อง membranebond adenylate cyclass 5 , triphosphate (GTP)ดังนั้น CT จึงคล้าย substrate ของโปรตีนโรคคอตีบขนย้ายโดยทำให้เกิด ADP-ribose มีปัจจัยการเกิดและภาวะการสังเคราะห์โปรตีนพืชโดยอาศัย CT ปฏิกิริยา ADP –ribosylation การเพิ่มระดับ cAMP เกิดการขัวคลอรีน และไบคาร์บอเนต ลงแหล่งน้ำทำให้เกิด การแพร่ระบาดมากขึ้นใน 1 วัน มีคนเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า 20 คน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย