สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อหิวาตกโรค

โครงสร้าง การแบ่งประเภท และ antigen type
การศึกษาสมมติฐานของโรค vibrio cholerae
การเคลื่อนที่ enterotoxin ของอหิวาตกโรค
การป้องกัน
การวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ
การดูแลรักษา

การวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ

การตรวจผู้ป่วยมีอาการท้องร่วงโดยตั้งสมมติฐานการแพร่ระบาด การเจริญเติบโตของ v cholerae และการกำหนดแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการเลือกเซรุ่มที่เหมาะและจำเพาะใช้ในการตรวจได้ การศึกษาทดลองเกี่ยวกับเซรุ่ม อาณาเขต ความแตกต่าง อัตราการผลิต การพิสูจน์ ทดลองนี้ใช้แยก V ออกเป็น parahaemolyticus การสังเกตสัณฐานวิทยา อาณานิคม เมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์ขยายมุมสามมิติเฉียงส่องผ่านเชื้อสามารถเกาะติดกันเคลื่อนที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตามพาหะของด้างเข้ม (PH8.5 ) และแยกผู้ป่วยออกเพื่อลดการแพร่เชื้อการทดลองในห้องปฏิบัติการสามารถวินิจฉัยโรคโดยพบเชื้อแบคทีเรียเคลื่อนที่รวดเร็วโดยกล้องจุลทรรศน์ dark-filed และ bright-filed การใช้เซรุ่มจำเพาะ v cholerae โดยการใช้เทคนิค fluorescein isothiocynate-labeled ภายหลังการทำให้อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งในสารเปปโทนเข้มข้น เป็นด่าง การทดลองเพิ่มโดยอาศัยปฏิกิริยา Oxidase ซึ่งพบในอุจจาระมีกลิ่นเหม็น สีน้ำตาล เจริญในกรดแอมโมเนียกลั่น และ gelatinase มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต การทดสอบ IV hemagglutination การละลายเม็ดเลือดแดงและปล่อยฮีโมโกบินออกมาเพื่อแยก biotype El Tor cholerae ในการทดลอง toxigenesis

การวินิจฉัยทำให้เกิดแอนติบอดี้เซรุ่มที่จำเพาะใน convalesents stiters ที่สำคัญ และเพื่อทดสอบการเกาะติดกันของแอนติบอดี้ต้านสารพิษที่สามารถใช้ได้และพัฒนาน่าจะมีประโยชน์ในการควบคุมโรค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย