สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

หลักการของสหนัยนิยม

หลักการของสหนัยนิยมและปัญหาโดยทั่วไป
ปัญหาเรื่อง input จาก Audi
การแก้ปัญหาของ Banjour
การแก้ปัญหาของ Bonjour เกี่ยวกับความเป็น Directness
การแก้ปัญหาประเด็นคนบ้าที่คิดว่าตนเป็นพระเจ้าตาก
การแก้ปัญหาประเด็นความเชื่อทางศาสนา

การแก้ปัญหาของ Banjour

Bonjour เริ่มต้นการโต้แย้งปัญหาเรื่อง input หรือ เรื่อง isolation ในแนวที่ Audi เสนอมาโดยการกล่าวเห็นด้วยในตอนแรกว่าจริงๆแล้วหากพิจารณา ระบบความเชื่อแนวสหนัยนิยมแบบไม่ละเอียดนักเราจะได้แนวคิดที่ว่า ระบบสหนัยนิยมเป็นระบบความเชื่อแบบปิดตายตัว และหากจะพิจารณาข้อมูลใหม่ๆก็จะเกิดปัญหา dilemma ตามมานั้นก็คือเรื่องที่ว่าตามหลักการนิยามความหมายของความเชื่อตามแนวคิดของสหนัยนิยมนั้นทุกความเชื่อจะต้องเป็นความเชื่อแบบ inferential ส่วน empirical input ซึ่งตามหนังสือของ Bonjour จะใช้คำว่า observational beliefs

ที่นี้ observational beliefs ที่เข้ามาใหม่จะทำให้ความเชื่อนั้นต้องมีลักษณะตามที่ระบบสหนัยได้นิยามความเชื่อต่างๆว่าทุกความเชื่อต้องเป็น ความเชื่อแบบ inferential นั้นก็คือเป็นความเชื่อที่ต้องมีการให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือจากความเชื่ออื่นๆด้วย เช่น ความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นข้าพเจ้าเห็นจริงๆ นั้น ข้าพเจ้าแน่ใจได้เพราะข้าพเจ้าไม่เคยมีประวัติการมีปัญหาทางจิต หรือมีประวัติว่าข้าพเจ้าสายตาไม่ปกติเป็นต้นที่นี้ปัญหา dilemma ที่ตามมาก็คือ empirical input ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะ empirical input ควรจะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นแบบ direct หรือเกิดขึ้นแบบส่งตรงไปยังตัวผู้รู้โดยไม่ผ่าน inference ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น การกล่าวว่า empirical input มี inference ก็ทำให้ขัดแย้งกับคำนิยามความเชื่อตามแนวคิดแบบสหนัยนิยมซึ่งสหนัยนิยมเสนอว่าทุกความเชื่อนั้นจะยืนอยู่โดดๆโดยไม่มีการสนับสนุนจากความเชื่ออื่นได้เลยแต่ในขณะเดียวกัน การนิยาม empirical input ตามแบบสหนัยนิยมที่ว่าทุกความเชื่อรวมทั้ง empirical input ต้องมี inferences นั้นก็กลับไปขัดแย้งกับนิยามโดยทั่วไปเกี่ยวกับ empirical input ที่มันต้องเป็นความเชื่อแบบ direct นั้นเอง ดังนั้น ความหมายของ empirical input จึงเป็นอะไรที่เข้ากันไม่ได้สำหรับ สหนัยนิยม และดูเหมือนกับว่าสหนัยนิยมจะต้องปฏิเสธ การมี empirical input ตั้งแต่แรกนั้นเอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย