Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

หลักการของสหนัยนิยม

หลักการของสหนัยนิยมและปัญหาโดยทั่วไป
ปัญหาเรื่อง input จาก Audi
การแก้ปัญหาของ Banjour
การแก้ปัญหาของ Bonjour เกี่ยวกับความเป็น Directness
การแก้ปัญหาประเด็นคนบ้าที่คิดว่าตนเป็นพระเจ้าตาก
การแก้ปัญหาประเด็นความเชื่อทางศาสนา

การแก้ปัญหาประเด็นความเชื่อทางศาสนา

นอกจากนี้การอธิบายหลักการสนับสนุนความเชื่อตามจิตวิทยาก็ยังนำไปอธิบายประเด็นปัญหาของคนที่เชื่อเรื่องการสร้างโลก และ problem of evil ด้วยว่าคนพวกนั้นมีศรัทธามาบังระบบความเชื่อของเขาและก็ปิดระบบความเชื่อของเขาไปโดยไม่ยอมให้ input ใดๆเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือมีอิทธิพลเหนือกลุ่มความเชื่อที่เขามีอยู่นั้นเอง ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นที่ว่าคนพวกนั้นมีระบบความเชื่อที่สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดของสหนัยนิยม แต่เป็นการมีศรัทธา ซึ่งนั้นก็เป็นประเด็นแยกออกไปต่างหากและเป็นที่ถกเถียงกันในวิชาปรัชญาศาสนา เช่น William James เองก็ได้บอกว่าความเชื่อทางศาสนานั้นบางครั้งมองข้ามความสอดคล้องระหว่างโลกแห่งความจริงไปสู่ความเชื่ออะไรก็ได้ที่ทำให้ตนสบายใจ หรือ เพราะคนที่มีศรัทธาต่อคำสอนเกี่ยวกับ creation หรือ creator ที่สามารถนำมาสนับสนุนหลักจริยะธรรมนั้น เป็นการประกาศจุดยืนในการดำเนินชีวิตมากกว่าการบอกว่าระบบความเชื่อของเขานั้นมีอะไรที่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่นั้นเอง

 

ดังนั้นหากมีคนนำหลักการเรื่อง problem of evil และเรื่องกำเนิดโลกมาบอกกับ Bonjour เขาก็จะตอบว่ากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับหลักศรัทธานั้นไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าสหนัยนิยมเป็นระบบปิด เพราะความเชื่อในศาสนานั้นเป็นกลุ่มความเชื่อที่ถูกสนับสนุนโดยศรัทธา ซึ่งตัวศรัทธาเองก็เป็นกลุ่มความเชื่อที่มีระบบปิดด้วยเช่นกัน ยิ่งไม่ตรงกับแนวคิดแบบสหนัยนิยมเข้าไปใหญ่ และข้อแตกต่างนั้นก็คือระบบความเชื่อที่สหนัยนิยมนิยามไว้นั้นต้องสามารถมีน้ำหนักในความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นก็ได้ หรือ ทำให้น่าเชื่อถือน้อยลงก็ได้ ในขณะที่คนในศาสนานั้นจะไม่ยอกเปิดให้มีพื้นที่ในการตรวจสอบกลุ่มความเชื่อที่เขามีอยู่นั้นเอง

ข้อมูลอ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com