สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

หลักการของสหนัยนิยม

หลักการของสหนัยนิยมและปัญหาโดยทั่วไป
ปัญหาเรื่อง input จาก Audi
การแก้ปัญหาของ Banjour
การแก้ปัญหาของ Bonjour เกี่ยวกับความเป็น Directness
การแก้ปัญหาประเด็นคนบ้าที่คิดว่าตนเป็นพระเจ้าตาก
การแก้ปัญหาประเด็นความเชื่อทางศาสนา

การแก้ปัญหาประเด็นความเชื่อทางศาสนา

นอกจากนี้การอธิบายหลักการสนับสนุนความเชื่อตามจิตวิทยาก็ยังนำไปอธิบายประเด็นปัญหาของคนที่เชื่อเรื่องการสร้างโลก และ problem of evil ด้วยว่าคนพวกนั้นมีศรัทธามาบังระบบความเชื่อของเขาและก็ปิดระบบความเชื่อของเขาไปโดยไม่ยอมให้ input ใดๆเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือมีอิทธิพลเหนือกลุ่มความเชื่อที่เขามีอยู่นั้นเอง ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นที่ว่าคนพวกนั้นมีระบบความเชื่อที่สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดของสหนัยนิยม แต่เป็นการมีศรัทธา ซึ่งนั้นก็เป็นประเด็นแยกออกไปต่างหากและเป็นที่ถกเถียงกันในวิชาปรัชญาศาสนา เช่น William James เองก็ได้บอกว่าความเชื่อทางศาสนานั้นบางครั้งมองข้ามความสอดคล้องระหว่างโลกแห่งความจริงไปสู่ความเชื่ออะไรก็ได้ที่ทำให้ตนสบายใจ หรือ เพราะคนที่มีศรัทธาต่อคำสอนเกี่ยวกับ creation หรือ creator ที่สามารถนำมาสนับสนุนหลักจริยะธรรมนั้น เป็นการประกาศจุดยืนในการดำเนินชีวิตมากกว่าการบอกว่าระบบความเชื่อของเขานั้นมีอะไรที่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่นั้นเอง

 

ดังนั้นหากมีคนนำหลักการเรื่อง problem of evil และเรื่องกำเนิดโลกมาบอกกับ Bonjour เขาก็จะตอบว่ากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับหลักศรัทธานั้นไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าสหนัยนิยมเป็นระบบปิด เพราะความเชื่อในศาสนานั้นเป็นกลุ่มความเชื่อที่ถูกสนับสนุนโดยศรัทธา ซึ่งตัวศรัทธาเองก็เป็นกลุ่มความเชื่อที่มีระบบปิดด้วยเช่นกัน ยิ่งไม่ตรงกับแนวคิดแบบสหนัยนิยมเข้าไปใหญ่ และข้อแตกต่างนั้นก็คือระบบความเชื่อที่สหนัยนิยมนิยามไว้นั้นต้องสามารถมีน้ำหนักในความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นก็ได้ หรือ ทำให้น่าเชื่อถือน้อยลงก็ได้ ในขณะที่คนในศาสนานั้นจะไม่ยอกเปิดให้มีพื้นที่ในการตรวจสอบกลุ่มความเชื่อที่เขามีอยู่นั้นเอง

ข้อมูลอ้างอิง

  • Audi, Robert, Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge, Routledge, New York 1998.
  • Everitt, Nicholas and Fisher, Alec, Modern Epistemology: A New Introduction, McGraw-Hill, Inc. New York 1995.
  • Bonjour Laurence, The Structure of Empirical Knowledge, Harvard University Press, London 1985.
  • โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. ขอบฟ้าปรัชญา: ความรู้ ปรัชญาและสังคมไทย. ต้นฉบับยังไม่ได้ตีพิมพ์.
  • สืบค้นทาง อินเทอร์เน็ตที่ http://homepage.mac.com/soraj/files/FileSharing10.html (สืบค้น เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย