Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

หลักการของสหนัยนิยม

    ถึงแม้สหนัยนิยมมีข้อบกพร่องแต่การเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับคนบ้า และคนที่มีความเชื่อทางศาสนาจึงอาจจะยังไม่ดีพอในการหักล้างระบบของสหนัยนิยมนั้นเอง ซึ่ง Bonjour เองก็ได้ให้ข้อปกป้องเอาไว้ในกรณีคนบ้าที่ Audi เสนอมาว่าคนบ้ามีข้อบกพร่องทางจิตที่ไปกันเขาออกจากความไม่สอดคล้องบางอย่างที่มีขึ้นมาในระบบความเชื่อของเขา ส่วนในกรณีศึกษาของความเชื่อของคนในศาสนานั้น Bonjour เองไม่ได้พูดไว้ตรงๆในหนังสือที่ข้าพเจ้าค้นคว้ามา แต่หากนำแนวคิดของเขามาก็จะตอบได้ในลักษณะที่ข้าพเจ้าอธิบายมาแล้วนั้นเองว่าความเชื่อทางศาสนานั้นต่างจากความเชื่อแบบ empirical input ที่สามารถเพิ่มหรือลดความน่าเชื่อถือให้กับระบบความเชื่อที่มีอยู่ก่อนได้ และความเชื่อที่มีอยู่แล้วในระบบก็สามารถมีอทธิพลต่อ empirical input ที่เข้ามาใหม่ได้เช่นกัน ในขณะที่ความเชื่อทางศาสนานั้นเป็นระบบปิดและอธิบายไม่ได้ด้วยแนวคิดแบบสหนัยนิยม ดังนั้นหากความเชื่อทางศาสนาเป็นระบบปิดก็ไม่ได้หมายความว่า สหนัยนิยมเป็นระบบปิดนั้นเอง จนในที่สุดแล้วหากจะหาข้อบกพร่องในทฤษฏีสหนัยแล้วเราก็อาจจะต้องกลับไปพิจารณาปัญหา dilemma ของสหนัยนิยมแบบ particularism กับแบบ universalism นั้นเอง เพราะถึงแม้ Bonjour จะสามารถแก้ปัญหาที่ Audi เสนอมาแต่ปัญหาทั้งสองของ Particularism และ Universalism นั้นก็ยังไม่สามารถมองข้ามไปได้

หลักการของสหนัยนิยมและปัญหาโดยทั่วไป
ปัญหาเรื่อง input จาก Audi
การแก้ปัญหาของ Banjour
การแก้ปัญหาของ Bonjour เกี่ยวกับความเป็น Directness
การแก้ปัญหาประเด็นคนบ้าที่คิดว่าตนเป็นพระเจ้าตาก
การแก้ปัญหาประเด็นความเชื่อทางศาสนา

 

ข้อมูลอ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com