สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

หลักการของสหนัยนิยม

    ถึงแม้สหนัยนิยมมีข้อบกพร่องแต่การเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับคนบ้า และคนที่มีความเชื่อทางศาสนาจึงอาจจะยังไม่ดีพอในการหักล้างระบบของสหนัยนิยมนั้นเอง ซึ่ง Bonjour เองก็ได้ให้ข้อปกป้องเอาไว้ในกรณีคนบ้าที่ Audi เสนอมาว่าคนบ้ามีข้อบกพร่องทางจิตที่ไปกันเขาออกจากความไม่สอดคล้องบางอย่างที่มีขึ้นมาในระบบความเชื่อของเขา ส่วนในกรณีศึกษาของความเชื่อของคนในศาสนานั้น Bonjour เองไม่ได้พูดไว้ตรงๆในหนังสือที่ข้าพเจ้าค้นคว้ามา แต่หากนำแนวคิดของเขามาก็จะตอบได้ในลักษณะที่ข้าพเจ้าอธิบายมาแล้วนั้นเองว่าความเชื่อทางศาสนานั้นต่างจากความเชื่อแบบ empirical input ที่สามารถเพิ่มหรือลดความน่าเชื่อถือให้กับระบบความเชื่อที่มีอยู่ก่อนได้ และความเชื่อที่มีอยู่แล้วในระบบก็สามารถมีอทธิพลต่อ empirical input ที่เข้ามาใหม่ได้เช่นกัน ในขณะที่ความเชื่อทางศาสนานั้นเป็นระบบปิดและอธิบายไม่ได้ด้วยแนวคิดแบบสหนัยนิยม ดังนั้นหากความเชื่อทางศาสนาเป็นระบบปิดก็ไม่ได้หมายความว่า สหนัยนิยมเป็นระบบปิดนั้นเอง จนในที่สุดแล้วหากจะหาข้อบกพร่องในทฤษฏีสหนัยแล้วเราก็อาจจะต้องกลับไปพิจารณาปัญหา dilemma ของสหนัยนิยมแบบ particularism กับแบบ universalism นั้นเอง เพราะถึงแม้ Bonjour จะสามารถแก้ปัญหาที่ Audi เสนอมาแต่ปัญหาทั้งสองของ Particularism และ Universalism นั้นก็ยังไม่สามารถมองข้ามไปได้

หลักการของสหนัยนิยมและปัญหาโดยทั่วไป
ปัญหาเรื่อง input จาก Audi
การแก้ปัญหาของ Banjour
การแก้ปัญหาของ Bonjour เกี่ยวกับความเป็น Directness
การแก้ปัญหาประเด็นคนบ้าที่คิดว่าตนเป็นพระเจ้าตาก
การแก้ปัญหาประเด็นความเชื่อทางศาสนา

 

ข้อมูลอ้างอิง

  • Audi, Robert, Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge, Routledge, New York 1998.
  • Everitt, Nicholas and Fisher, Alec, Modern Epistemology: A New Introduction, McGraw-Hill, Inc. New York 1995.
  • Bonjour Laurence, The Structure of Empirical Knowledge, Harvard University Press, London 1985.
  • โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. ขอบฟ้าปรัชญา: ความรู้ ปรัชญาและสังคมไทย. ต้นฉบับยังไม่ได้ตีพิมพ์.
  • สืบค้นทาง อินเทอร์เน็ตที่ http://homepage.mac.com/soraj/files/FileSharing10.html (สืบค้น เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย