สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม

การแข่งขันสมบูรณ์กับสวัสดิการแบบพาเรโต้

1. ดุลยภาพของการแข่งขันสมบูรณ์อาจตรงหรือไม่ตรงกับภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ก็ได้
2. การกระจายกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตและในผลิตผล (หรือรายได้แท้จริง) ของระบบการแข่งขันสมบูรณ์มีนัยแตกต่างกันทางสวัสดิการแบบพาเรโต้

ภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้กับดุลยภาพของการแข่งขันสมบูรณ์

ระบบสังคมนิยมที่มีการควบคุม หากทำได้สมบูรณ์ตามทฤษฎี ก็จะได้ภาวะเหมาะสมที่สุดแบบ พาเรโต้

การกระจายรายได้และปัจจัยการผลิตกับการแข่งขันสมบูรณ์

ถ้าหากการกระจายปัจจัยการผลิตแต่แรกเป็นไปอย่างยุติธรรม การแข่งขันสมบูรณ์จะบรรลุถึงยอดเหมาะสมที่สุดได้ จะมีความเป็นไปได้เมื่อ

1. การกระจายอรรถประโยชน์ที่ได้จากดุลยภาพของการแข่งขันสมบูรณ์เป็นไปอย่างยุติธรรม
2. จุดดุลยภาพของการแข่งขันสมบูรณ์ที่อยู่บนเส้นเขตแดนนั้น พิจารณาว่าเป็นจุดเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของสังคมกับขอบเขตในการเลือก
การหาภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิต
เงื่อนไขแห่งประสิทธิภาพ
การแข่งขันสมบูรณ์กับสวัสดิการแบบพาเรโต้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย