สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน

1. สังคมประกอบขึ้นด้วยสถาบันต่างๆ มากมายและเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง ปัจจัยตัวหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดบทบาท ลักษณะและหน้าที่ต่างๆ ในสังคมคือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การศึกษาการเกิด การเติบโต และการเสื่อมสลายของสถาบันต่างๆจากแง่มูมทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยทำให้เข้าใจสถาบันต่างๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้น

2. สังคมหนึ่งๆ จะคัดเลือกสถาบันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับสังคมนั้นๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การเลือกนี้กระทำโดยการนำสถาบันต่างๆ มาพิจารณาร่วมกัน และผู้ที่เลือกคือผู้ที่เป็นสมาชิกในสังคมนั้น

3. ความเข้าใจในธรรมชาติและลักษณะของสถาบันจะสามารถทำให้นำสถาบันต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคมอย่างถูกต้อง การใช้สถาบันกระทำโดยการชักนำให้เกิดสถาบันที่ต้องการขึ้น

ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
สถาบันเปรียบเทียบ
การชักนำให้เกิดสถาบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย