สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน

สถาบันเปรียบเทียบ

1. การเปรียบเทียบสถาบันนั้นทำให้สามารถเข้าใจว่า สังคมมีหลักเกณฑ์ในการเลือกสถาบันอย่างไรบ้างเพื่อจะได้นำหลักเกณฑ์นั้นมาใช้ในการเลือกสถาบันที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

2. สถาบันต่างๆ ล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายของตัวเองทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นจากการก่อตั้งสถาบันนั้นขึ้นมา และการรักษาให้สถาบันนั้นดำรงอยู่ ค่าโสหุ้ยต่างๆของสถาบันมักจะเป็นส่วนที่ถูกมองข้ามไปในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

3. สถาบันใดจะอยู่ได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าผลประโยชน์ของสถาบันนั้นมีคุ้มกับค่าโสหุ้ยของสถาบันนั้นหรือไม่ กล่าวคือเป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์สุทธิอันเกิดจากสถาบัน แต่ในหลายๆกรณีนั้นผลประโยชน์มีอยู่คงที่ การเปรียบเทียบผลประโยชน์สุทธิจึงทำได้โดยการเปรียบเทียบค่าโสหุ้ยของสถาบันต่างๆ สถาบันใดมีค่าโสหุ้ยต่ำที่สุดจะเป็นสถาบันที่เหมาะสมที่สุด

วัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบสถาบัน

การเปรียบเทียบสถาบันอาจจะใช้เพื่อประโยชน์ 2 ประการคือ

1. อธิบายว่าสถาบันที่มีอยู่นั้น เกิดขึ้น และดำรงอยู่ได้ด้วยเหตุผลอะไร
2. เสนอแนะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นควรจะใช้สถาบันแบบใดในการแก้ไขจึงจะเหมาะสม

ค่าโสหุ้ยต่างๆ ของสถาบัน

โรงเรียนเป็นสถาบัน จะมีค่าโสหุ้ยมีอยู่ 4 ชนิด คือ

1. ค่าจัดการบริหาร เช่น ค่าบริหารโรงเรียน ค่าเช่าที่ ค่าจ้างเลขานุการ ค่าเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ
2. ค่าข้อมูลข่าวสาร เช่น นักเรียนควรเป็นนักเรียนชั้นอะไรบ้าง จะรับนักเรียนกี่คน เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา เช่น การต่อรองค่าน้ำร้อนน้ำชา
4. ค่าตืดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญา เช่น การดูแลนักเรียนให้อยู่ในวินัย จ่ายค่าเล่าเรียน เป็นต้น

ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
สถาบันเปรียบเทียบ
การชักนำให้เกิดสถาบัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย