สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างระดับ ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์โดยอาศัยความรู้ของสาขาวิชาชีพหลายสาขาเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถมองเหตุการร์อย่างต่อเนื่อง จึงมีการศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างการขึ้น และผลการศึกษาดังกล่าวสามารถยึดเป็นหลักในการปฏิบัติได้

2. ผู้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่การก่อสร้างโครงการย่อมได้รับการชดเชยที่ยุติธรรมจากรัฐ หน่วยงานที่ทำการก่อสร้างต้องมีแผนแก้ไขความเสียหาย และการชดเชยเสนอไปไปตามลำดับขั้น จนถึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทำการตามแผนที่เสนอ

3. เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ งานพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังโครงการก่อสร้างจะเริ่มต้นขึ้น เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางดี รวมทั้งเสนอแผนงานที่ควรจัดทำขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้ทำไว้

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อม
การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย