สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์จากมุมมองสตรีนิยม

เศรษฐศาสตร์คืออะไร
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักจากมุมมองสตรีนิยม
กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ: กระแสที่มืดบอดต่อประเด็นเพศภาวะ
ความจำเป็นในการบูรณาการสตรีศึกษาเข้ากับการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์
บรรณานุกรม

ภาคธุรกิจ

ในภาคธุรกิจเองก็มีอคติทางด้านเพศภาวะอยู่ไม่น้อย การแลกเปลี่ยนระหว่างครัวเรือนและภาคธุรกิจ หรือภาคธุรกิจกับภาครัฐบาลล้วนแต่เกิดขึ้นผ่านระบบตลาด แต่ตลาดในความเป็นจริงกับตลาดในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก ตลาดในอุดมคติทางเศรษฐศาสตร์ที่มือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand) หรือกลไกอุปสงค์และอุปทานทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นไม่มีให้เห็นในความเป็นจริง หรือตลาดไม่ได้เสรีอย่างที่อ้างกัน บาร์บาร่า แฮริส ไวท์ (Barbara Harris White, 1998) นักเศรษฐศาสตร์สตรีนิยมแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิจัยเรื่องตลาดสินค้าการเกษตรในประเทศเคนย่า และพบว่าตลาดสินค้าการเกษตรนั้นมีการแบ่งเขตอย่างชัดเจนระหว่างตลาดผู้หญิงกับตลาดผู้ชาย ซึ่งข้อสรุปนี้ก็ยังปรากฎให้เห็นในลักษณะเดียวกันในการศึกษากรณีของประเทศไทยของร่มเย็น โกไศยกานนท์ (Kosaikanont, 2003) ซึ่งพบว่าตลาดผลิตผลการเกษตรของผู้หญิงจะเป็นตลาดขายปลีกขนาดเล็ก แต่ตลาดขายส่งนั้นจะเป็นตลาดของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่

 

เรื่องการจ้างงานในภาคธุรกิจก็ยังมีอคติทางเพศอยู่มาก เพียร์สัน (Pearson, 1998) และ ปีเตอร์ เอฟ เบลล์ (Peter F. Bell, 1997) ศึกษาการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย แล้วพบว่าผู้หญิงจะกระจุกตัวอยู่ในโรงงานบางประเภท และส่วนใหญ่จะถูกจ้างงานอยู่ในระดับล่าง ได้ค่าตอบแทนต่ำ และมีสวัสดิการที่ไม่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชาย เบลล์ยังเสนอต่อไปด้วยว่าผู้หญิงเหล่านี้สร้างเงินตราให้กับประเทศไทย และอาจจะยังถือได้ด้วยว่าเป็นผู้สร้างปราฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990 เพียร์สัน (Pearson, 1998) อธิบายปรากฎการณ์การกระจุกตัวของผู้หญิงในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ว่าเป็นอคติของเจ้าของโรงงานและสังคมที่มีความเชื่อว่าแรงงานหญิงไทยมีมือที่ละเอียดอ่อน (Nimble Finger) เหมาะแก่การทำงานที่ละเอียด ยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงเหล่านี้ยังมีความอดทนสูง และมีแนวโน้มที่จะรวมตัวเพื่อต่อสู้ทางการเมืองน้อยกว่าผู้ชาย ความคิดพวกนี้ ยากที่จะพิสูจน์ว่าเป็นเช่นนั้นจริง หรือผู้หญิงเหล่านี้ถูกสอนหรือหล่อหลอมโดยสังคมให้เชื่อเช่นนั้นตามที่ซีโมน เดอ โบวัวร์โต้แย้งไว้

ครัวเรือนในกระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจนี้
ภาคธุรกิจ
ภาครัฐบาล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย