Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

 ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์

หลักฐานตะวันตกสมัยโบราณ

(3,500ปีก่อนค.ศ.-ค.ศ.479)

มีพัฒนาการอันยาวนานตั้งแต่ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมกรีกและโรมัน รวมระยะเวลา4,00ปีมาแล้ว หลักฐาน ปรากฏในรูปแบบตัวอักษรคูนิฟอร์มของเมโสโปเตเมียและฮีโรกรีฟฟิกของอารยธรรมอียิปต์ อักษรกรีกและอักษรโรมัน

ตัวอย่างหลักฐาน

1. ประมวลกฎหมายฮัมบูราบี เป็นบทบัญญัติที่รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ และพระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์ฮัมมูราบี ราชาแห่งบาบิโลเนีย และเป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุด ประมวลกฎหมายนี้ถูกคัดลอกไว้โดยการแกะสลักลงบนหินบะซอลต์สีดำสูง 2.25 เมตร ซึ่งต่อมาทีมนักโบราณคดีฝรั่งเศสขุดพบที่ Sūsa ประเทศอิรัก ในช่วงฤดูหนาวปี 1901 ถึง 1902 หินสลักนี้แตกเป็น 3 ชิ้น และได้รับการบูรณะ ปัจจุบัน ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายอาญา โดยยึดหลักที่ปัจจุบันเรียกว่า "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน" อันหมายถึงทำผิดอย่างไรได้โทษอย่างนั้น ซึ่งแม้บทลงโทษตามกฎหมายฮัมมูราบีจะดูว่าโหดเหี้ยมตามความคิดของคนสมัยใหม่ แต่การทำกฎหมายให้เป็นลายลักษณ์อักษรและพยายามใช้บังคับอย่างเป็นระบบกับทุกคน และการ “ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่าผิด” นับเป็นหลักการสำคัญที่นับเป็นวิวัฒนาการทางอารยธรรมของมนุษย์ทฤษฎีใหม่บางอันถือว่าการนับกฎหมายฮัมมูราบีให้สถานะอย่างประมวลกฎหมายอย่างปัจจุบันนั้นไม่ถูกต้องนัก ความจริงน่าจะนับได้เพียงการเป็นอนุสรณ์ยกย่องว่ากษัตริย์ฮัมมูราบีเป็น “ตัวอย่างกษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม” ได้เท่านั้นเพราะในชีวิตของคนย่อมมีความผิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่การลักขโมย

2. บันทึกกระดาษปาปิรุส กระดาษแผ่นแรกของโลก ผลิตโดยชาวอียิปต์โบราณ ผลิตจากหญ้าที่เรียกว่า "ปาปิรุส" และเรียกว่ากระดาษปาปิรุส มีการพบว่ามีการ ใช้จารึกพวกบทสวด คำสรรเสริญเทพเจ้าแล้วก้อคำสาบานบรรจุไว้ในพีระมิดของอียิปต์ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีการใช้กระดาษปาปิรุส เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล

กระดาษปาปิรุส เป็นกระดาษชนิดแรกของโลกที่ทำมาจากต้นกก อียิปต์ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ต่างๆในสมัยอียิปต์โบราณ ว่ากันว่าได้มีการประดิษฐ์อักษรลงบรกระดาษปาปิรุสที่เรียกกันว่า ตัวอักษรฮีโรกราฟฟิก หรือที่เพื่อนๆ พี่ๆรู้จักกัน คือ อักษรภาพของชาวอียิปต์ เสียดายที่นักโบราณคดีไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าเจ้ากระดาษปาปิรุสนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เท่าที่มีอยู่ทราบเพียงว่า

ปาปิรุสได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น นำมาเป็นเชื้อเพลิง สร้างบ้าน ต่อเรือ สานตะกร้า ตลอดจนตัดเย็บเสื้อผ้าโดยเฉพาะศิลปหัตถกรรมที่ทำกระดาษจากต้นปาปิรุสนี้ถือเป็นความลับสุดยอดก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งองค์ฟาโรห์ทรงแต่งตั้ง ทำเป็นอุตสาหกรรมกันเลยทีเดียว ชาวบ้านจึงเรียกว่า ปะ - ปี๋ - ร่า ( Pa - Pe - Raa) หมายถึงกิจการที่เป็นขององค์ฟาโรห์ แต่ชาวกรีกโบราณออกเสียงเพี้ยนเป็นปาปิรัส แล้วคำคำนี้แหละ ก็แผลงมาเป็น "เปเปอร์ ( Paper)"หรือกระดาษในปัจจุบันนี่เอง

3. งานประวัติศาสตร์ กรีก-โรมัน ชาวกรีกเป็นผู้วางรากฐานวิธีการเขียนประวัติศาสตร์การเขียนแบบตะวันตก ชาวกรีกมีความคิดว่าประวัติศาสตร์เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง หมุนเวียนสู่กำเนิดเดิมนั่นคือ เป็นวัฎจักร

ตัวอย่างหลักฐานของกรีก

ตัวอย่างหลักฐานของโรมัน

ชนเผ่าเยอรมัน เขียนโยแทกซิตัส ในค.ศ.98 เขียนบันทึกเกี่ยวกับชนเผ่าเยอรมัน ซึ่งกองทัพโรมันทำการสุ้รบในบริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์และลุ่มแม่น้ำดานูบ งานบันทึกของแทกซิตัสให้ข้อมูลเกี่ยวสงครามและชนเผ่าอารยธรรมบริเวณชายแดนของจักรวรรดิในขณะนั้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com