ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นโบราณคดีเช่น โครงกระดูก หลุมฝังศพ เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธทำจากหิน กระดูกสัตว์ และโลหะ เครื่องปั้นดินเผา ภาพเขียนสีและภาพสลักเช่น

1.โครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่นโครงระดูกมนุษย์สไตน์ไอม์ อายุ350.00ปีมาแล้ว ประเทศเยอรมนี โครงกระดูกมนุษย์นีแอนเดอร์ทอล อยุ่ในยุโรป 200,00-28,00ปีมาแล้ว พบที่เยอรมนี โครงกระดูกมนุษย์โครมันยอง อายุราว40,00ปีมาแล้วพบที่ทางตะวันตกเฉียงเหนืองของประเทศฝรั่งเศส

 

2.ศิลปะถ้ำภาพเขียนสีวัวป่า ในถ้ำอัลตามีรา ประเทศสเปน ภาพเขียนสีฝูงม้าและวัวกำลังกระโดด ประเทศฝรั่งเศส

3.สโตนเฮนจ์ เป็นแท่งหินขนาดใหญ่นำมาตั้งเรียงเป้นวงกลมบางแท่งวางพาดข้างบนในแนวนอนอยู่ที่ราบตอนใต้ของประเทศอังกฤษ สร้างประมาณ3,00ปีก่อนค.ศ. แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมยุคินใหม่

หลักฐานตะวันตกสมัยโบราณ(3,500ปีก่อนค.ศ.-ค.ศ.479) >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย