ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม
แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
สร้างบ้านแปงเมือง
การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ
ชัยภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย
ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน
บทวิเคราะห์และสรุป
การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ”

ต่อประเด็นคำถามที่ว่า ระหว่าง ทำเล และ ที่ตั้ง ผู้มีอำนาจตัดสินใจจะพิจารณาเลือกอะไรก่อน และการเลือกทำเลที่ตั้งดังกล่าวสาระทางภูมิศาสตร์ได้ถูกนำไปเป็นเหตุปัจจัยด้วยหรือไม่นั้น โบราณอุบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของจีนคือ “ฮวงจุ้ย” และของไทยคือ “ชัยภูมิ” จะเป็นกรณีที่สามารถอธิบายและให้คำตอบได้

กรณีของ “ฮวงจุ้ย” อาจมิใช่ประเด็นที่มีความสำคัญอะไรมากนักในความคิดและการรับรู้ของคนทั่วไป แต่สำหรับซินแส สถาปนิก และวิศวกรแล้ว ฮวงจุ้ยดูจะมีบทบาทมากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานเฉพาะของพวกเขา ผู้รู้หลายท่าน เช่น ไพรถ เลิศพิริยกมล (2551) คลังจินดา คลังเงินตรา (2551) เวชสวรรค์ หล้ากาศ (2549) อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ (2548) และสมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู (2550) ได้กล่าวถึง “ฮวงจุ้ย” ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการเลือกทำเลที่ตั้งของสถานที่ โดยยึดหลักแห่งความสมดุลและความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิจารณาโดยรากศัพท์ “ฮวงจุ้ย” มาจากคำในภาษาจีน (แต้จิ๋ว) 2 คำ คือ ฮวง (ภาษาจีนกลางออกเสียง เฟิง) แปลว่า ลม และ จุ้ย (ภาษาจีนกลางออกเสียง สุ่ย) แปลว่า น้ำ เมื่อรวมทั้ง 2 คำ เข้าด้วยกันจึงหมายถึง เรื่องของลมและน้ำ พิจารณาโดยผิวเผินก็มิน่าจะมีอะไรที่แปลกหรือเด่นเป็นพิเศษในส่วนของลมและน้ำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาให้ลึกซึ้งตามหลักปรัชญาและแนวคิดของคนจีนสมัยโบราณจะพบความสัมพันธ์อันแยบยลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ปราชญ์จีนโบราณเชื่อว่า ลมเป็นสิ่งที่มีการพัดวนอยู่ตลอดเวลายากแก่การเข้าใจ และน้ำก็เป็นของเหลวที่ยากแก่การหยิบฉวย ลมและน้ำร่วมกันสามารถแสดงพลังอำนาจที่เกิดจากการไหลวนตามธรรมชาติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ บนพื้นโลก ชีวิตของมนุษย์จะมีความสุข ความเจริญก้าวหน้า และความอุดมสมบูรณ์ ต้องไม่ประกอบกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการฝืนหรือขวางทางไหลเวียนของลมและน้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ชีวิตจะมีความสุขความสบายถ้ามนุษย์ทำตัวให้ผสมกลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเอง (อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, 2548)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย