Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม
แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
สร้างบ้านแปงเมือง
การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ
ชัยภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย
ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน
บทวิเคราะห์และสรุป
การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

สร้างบ้านแปงเมือง

จากปรัชญาและความคิดดังกล่าว การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับการ “สร้างบ้านแปงเมือง” เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างอยู่ดีมีสุขของชาวจีน จึงมิได้อยู่ที่ความพอใจในสถานที่ในลักษณะชอบตรงไหนก็สร้างตรงนั้น แต่พวกเขาจะดูทำเลหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่นั้นก่อนว่ามีความเหมาะสมกับการเป็นที่ตั้งของสิ่งที่จะก่อสร้างมากน้อยเพียงไร การสร้างบ้านของขงเบ้งจากวรรณคดีเรื่องสามก๊ก และการสร้างพระราชวังฤดูร้อน ที่ประทับของพระนางชูสีไทเฮา คือ กรณีตัวอย่างของกระบวนคิดและภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของมนุษย์ในการเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ตอนหนึ่งจากวรรณดีเรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กล่าวถึงอัจฉริยภาพของขงเบ้งว่าเป็นผู้หยั่งรู้ดินฟ้าแห่งเขาโงลังกั๋ง โดยพิเคราะห์จากความสามารถในการเลือกทำเลและที่ตั้งของบ้านที่อยู่ในเงื้อมเขา มีพุ่มไม้อยู่ด้านข้างและมีลำธารไหลผ่านด้านหน้าซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ทำเล และที่ตั้งดังกล่าวมีความกลมกลืนกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ รวมตลอดจนทิศทางลมและฤดูกาล ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขสบายและร่มเย็น ดังบทพิเคราะห์ตอนหนึ่งของเล่าปี่ตอนพากวนอูและเตียวหุยไปตามหาขงเบ้ง เมื่อเดินทางไปถึงประตูบ้านของขงเบ้งที่ว่า “ภูมิฐานบ้านเรือนเห็นสะอาดสะอ้านชอบมาพากล แม้เทศกาลร้อนก็มิได้ร้อน เพราะลมพัดมาได้ เมื่อถึงฤดูฝนก็เป็นร่มปิดหยาดฝนมิได้ถูกต้องหน้า ฤดูหนาวเล่าก็มิได้เย็นด้วยละอองน้ำค้าง สมควรเป็นที่อยู่ของผู้มีสติปัญญาจริง” (กรมศิลปากร, 2506)

 

พระราชวังต้องห้ามคืออีกกรณีหนึ่งของการเลือกทำเลที่ตั้งที่เป็นไปตามหลักและอุดมคติของโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” อย่างละเอียดลึกซึ้งทุกขั้นตอน นอกจากจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความ สวยงาม แสดงถึงภูมิปัญญาและความสามารถของมนุษย์แล้ว พระราชวังดังกล่าวยังมีความผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยที่จะนำมาซึ่งความมั่นคง มีโชคลาภ และมีความเจริญรุ่งเรือง สภาพแวดล้อมของพระราชวัง ฤดูร้อนป็นสภาพแวดล้อมแห่ง เสือขาว มังกรเขียว เต่าดำ และหงส์แดง ตามอุดมคติของฮวงจุ้ย สภาพแวดล้อมดังกล่าวสามารถถอดความเป็นคำอธิบายทางภูมิศาสตร์ ได้ว่า

การสร้างพระราชวังฤดูร้อนที่เป็นไปตามอุดมคติโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” อย่างละเอียดลึกซึ้งดังกล่าวแล้วข้างต้น ได้กลายเป็นแบบอย่างที่ชาวจีนทั่วไปยึดถือในการก่อสร้างในเวลาต่อมา สิ่งที่น่าสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนี้ คือ ชาวจีนไม่นิยมที่จะสร้างบ้านหลายชั้น เพราะยิ่งมากชั้นก็ยิ่งหนาวเย็น ผังบ้านชาวจีนจะอยู่ในบริเวณกำแพงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจตุรัส อาคารหลัก หรืออาคารประธานจะอยู่ทางทิศเหนือ โดยหันหน้าไปทางทิศใต้ อาคารรองจะตั้งอยู่ด้านซ้าย-ขวา หักมุมตามแนวกำแพง ทางด้านทิศใต้ไม่นิยมสร้างอาคารเพราะจะขวางทิศทางลม แต่จะสร้างเป็นประตูใหญ่ เมื่อผ่านประตูใหญ่เข้าไปจะเป็นบริเวณลานโล่งตรงกลางซึ่งใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของสมาชิกในครอบครัว (เวชสวรรค์ หล้ากาศ, 2549)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com