ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ฮวงจุ้ยและชัยภูมิ

ภูมิศาสตร์-ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทำเลและที่ตั้ง
แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมและแนวคิดเชิงกำหนดนิยม
แนวคิดเชิงความเป็นไปได้และแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น
ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางภูมิศาสตร์กับโบราณอุบายฮวงจุ้ยและชัยภูมิ
สร้างบ้านแปงเมือง
การสร้างเมืองหลวงและเมืองรองของบรรพกษัตริย์ไทย
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อัจฉริยภาพในการเลือกชัยภูมิ
ชัยภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโบราณอุบาย
ความเป็นมงคลและอัปมงคลในการสร้างบ้าน
บทวิเคราะห์และสรุป
การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

การเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์

การวิเคราะห์ในประเด็นนี้สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเมื่อได้มีการเปรียบเทียบแนวคิดทางภูมิศาสตร์ตามวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  • ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มนุษย์ถูกควบคุมโดยธรรมชาติ พฤติกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งของมนุษย์ในยุคแรกนี้เป็นไปตามแนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยม (Environmentalism) กล่าวคือทุกอย่างเป็นไปตามอิทธิพลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิง การเลือกที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคนี้ส่วนมากคือ หลืบเขา ภายใต้ชะง่อนผา หรือถ้ำ
  • ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มนุษย์ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นจากยุคแรก ทำให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยการลองผิดลองถูกจนสามารถเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับที่อยู่อาศัยที่กลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้น มนุษย์ยุคนี้เริ่มมีที่อยู่อาศัยเป็นที่เป็นทางที่แน่นอน แทนการเร่ร่อนเก็บของป่า และล่าสัตว์ (Gathering & hunting) แบบยุคแรก พฤติกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งของมนุษย์ยุคนี้เป็นไปตามแนวคิดกำหนดนิยม (Determinism) ซึ่งโบราณอุบาย “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” ก็น่าจะสอดคล้องและเป็นไปตามแนวคิดทางภูมิศาสตร์นี้เช่นเดียวกันในระยะเริ่มต้น  • ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มนุษย์เอาชนะธรรมชาติ ยุคนี้ (หมายรวมช่วงเวลาในยุคปัจจุบันด้วย) เป็นยุคที่มนุษย์ไม่ใส่ใจในอิทธิพลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะคิดว่าความรู้ความสามารถ รวมตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มนุษย์จะทำ จะก่อ หรือจะสร้างอะไรที่ไหนก็ได้ มนุษย์คิดว่าด้วยศักยภาพที่ตนมีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ตามแนวคิดเชิงความเป็นไปได้ (Possibilism) มนุษย์สามารถสร้างสนามบินในทะเล สร้างเมืองกลางทะเลทราย สร้างบ้านแบบเมืองหนาวในเขตอากาศร้อน และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มนุษย์กำลังถูกทำลายโดยธรรมชาติ เชื่อมต่อจากความสัมพันธ์ในลักษณะที่ 3 ดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้มีส่วนทำให้องค์ประกอบของโลกหลายอย่างเสียสมดุล ภาวะไม่ปกติทางธรรมชาติหลายๆ อย่าง เช่น ภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง และการเกิดวาตภัยและอุทกภัยที่รุนแรงขึ้นและบ่อยขึ้น เริ่มปรากฏและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้น พฤติกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อกิจกรรมใดๆ ของมนุษย์จะเป็นไปในลักษณะของการไม่ใส่ใจสภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติต่อไปอีกไม่ได้ การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อกิจกรรมของมนุษย์เพื่อความเป็นอยู่ที่สุขสบายและเพื่อธุรกิจที่มีความเจริญก้าวหน้าต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับดุลยภาพทางธรรมชาติตามแนวคิดเชิงความน่าจะเป็น (Probabilism) “ฮวงจุ้ย” และ “ชัยภูมิ” สำหรับการเลือกทำเลที่ตั้งในการสร้างอาคารสถานที่ในปัจจุบันอาจถูกวิเคราะห์ได้ว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่งตามแนวคิดนี้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย