ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

พยานอันซื่อสัตย์

 (The Faithful Witness)

การถ่ายภาพถือเป็นหลักฐาน หรือ พยานอันซื่อสัตย์ (The Faithful Witness) อันเป็นประจักษ์พยานของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม มนุษย์ได้ใช้ภาพถ่าย เพื่อบอกข่าวสารมาเป็นเวลานาน จากหลักฐานอ้างอิงกล่าวว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม ค . ศ .1842 ช่างภาพ 2 คน คือ คาร์ล เอฟ . สเตชเนอร์ (Carl F. Stelzner) และเฮอร์แมน บีโอ (Herman Biow) ได้ถ่ายภาพซากของเมืองฮัมบรูก (Hamburg) ประเทศเยอรมันนี ซึ่งถูกไฟไหม้ เสียหายมาก บ้านเรือนถูกไฟไหม้ไปกว่า 4,000 หลัง คนตายกว่า 100 คน ซึ่งเขาทั้งสองได้บันทึกเหตุการณ์ด้วยภาพถ่ายไว้กว่า 40 ภาพโดยการใช้กระบวนการ ดาแกโรไทพ์ ช่างภาพจำนวนมาก ที่ให้ความสำคัญของการบันทึกเรื่องราวของโลกในแต่ละยุคสมัย อย่างตรงไปตรงมา ตามความเป็นจริง อาทิผู้คนตามถนนหนทาง อาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่และที่สร้างขึ้นใหม่สภาพความเป็นอยู่ ของคนต่างถิ่นและต่างวัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศตลอดจนสภาพและเหตุการณ์ของความขัดแย้ง เหตุการณ์ของสงคราม เป็นต้น

ช่างภาพสงครามคนแรกคือ โรเจอร์ เฟนตัน (Roger Fenton ค . ศ .1819-1869) ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ เขาเป็นนักกฏหมาย และนักถ่ายภาพ โดยเฉพาะภาพเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล ในปี ค . ศ .1855 เขาได้รับแต่งตั้งจากพระนางวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ให้เดินทางไปถ่ายภาพสงครามไครเมียร์ (Crimean War) ขณะนั้น เขาอายุ 35 ปี เขาได้เดินทางไปกับผู้ช่วย 2 คน รถม้าขนอุปกรณ์ถ่ายภาพพร้อมดัดแปลงรถม้าเป็นห้องมืดด้วยอุปกรณ์ที่เขา นำไปด้วยคือ กล้องถ่ายรูป 5 กล้อง เลนส์ชนิดต่าง ๆ เพลทกระจก 700 แผ่น เคมีภัณฑ์ เตา อาหาร เหล้าองุ่นและเครื่องมือ ที่จำเป็น เขาเรียกพาหะของเขาว่าคาราวานถ่ายภาพ (Photo graphic Van) เขาไปถึงสมรภูมิไครเมียร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค . ศ .1855เขาใช้ชีวิตอยู่ในสมรภูมิ เป็นเวลา 4 เดือน จนถึงเดือน กรกฏาคม ค . ศ .1855 จึงเดินทางกลับมา พร้อมด้วยเนกาตีฟประมาณ 360 แผ่นซึ่งเป็นภาพทิวทัศน์ในสนามรบ ภาพป้อมค่ายทหาร ภาพนายทหาร ภาพของ เขาได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารชื่อ Illustrated London News และนำออกแสดงนิทรรศการที่กรุงลอนดอน และปารีสด้วย บรรณาธิการหนังสือ The Practical Mechanics Journal ได้ใช้ภาพถ่ายตีพิมพ์ลงในวารสาร แทนภาพเขียน เพราะเขาเห็นว่า ภาพเขียนมีคุณสมบัติในการสื่อความหมายได้น้อยกว่าภาพถ่าย และภาพถ่ายสามารถ นำสิ่งต่าง ๆ มาแสดงต่อหน้าผู้ชมได้ตรงตามความเป็นจริงมากกว่า หนังสือพิมพ์ London Times ได้ยกย่องผลงาน ของเฟนตันว่าเป็นภาพถ่ายมาจากความเป็นจริงและภาพถ่ายถือว่าเป็นพยาน หรือ หลักฐานอันซื่อสัตย์ (The Faithful Witness

ภาพถ่ายมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างดีเยี่ยมชิ้นหนึ่งคือ ภาพเยล โล่สโตน (Yellowstone) ซึ่งมีขนาด 20"x24" ถ่าย โดยวิลเลี่ยมเฮนรี่ แจ๊คสัน (William Henry Jackson) ซึ่งได้เดินทางไปสำรวจรัฐโอเรกอน (Oregon) และรัฐไวโอมิง (Wyoming) ร่วมกับคณะของ ด๊อกเตอร์เฟอร์ดินันด์ วี เฮเดน (Dr.Ferdinand V.Hayden) ภาพนี้ได้นำเสนอต่อรัฐบาลสหรัฐในปี ค . ศ .1871 ในปีถัดมาสหรัฐได้พิจารณา และประกาศให้สถานที่ แห่งนี้เป็นวนอุทยานแห่งชาติ แห่งแรกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถานที่สวยงามมาก มีน้ำพุร้อน (Geysers) หุบเหว ทะเลสาบ ภูเขา ลำเนาไพร สัตว์ป่า มากมาย นับว่าภาพถ่ายได้มีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างได้ผลจริง ๆ นอกจากนั้นยังมีช่างภาพที่นิยมถ่ายภาพเพื่อการสำรวจคือ จอห์น เค ฮิลเลอร์ (John K.Hillers) ได้ท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้ทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา โบราณวัตถุ และมนุษยวิทยา ซึ่งเขาจะเดินทางไปสำรวจที่ต่าง ๆ ร่วมกับจอห์น เวสลี่ย์ เพาเวลล์(John Westly Powell) เช่น แม่น้ำโคโลราโด (Colorado) หุบเขาแกรนแคนยอน (Grand Canyon) ในรัฐยูทาห์ (Utha) และรัฐอริโซนา (Arizona) ตลอดจนชีวิตของคนเผ่าอินเดียนแดงดังนั้นจะเห็นว่าเพาเวลล์ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา โบราณวัตถุและประวัติศาสตร์ หุบเขาแกรนแคนยอนได้สำเร็จ

ในด้านการศึกษาพบว่ามนุษย์มีการใช้ภาพติดต่อสื่อสารกันก่อนการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเสียอีกผู้ที่นำภาพมาประกอบกับบทเรียนเป็นคนแรกคือ โยฮันอมอสคอมมินิอุส (Johamn Amos Camenius) หนังสือเล่มแรกที่มีภาพประกอบชื่อ Orbis Pictus ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา ได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า " ภาพหนึ่งภาพมีความหมายมากกว่าพันคำ " อย่างไรก็ตามภาพในสมัยนั้นอาจจะยังไม่พัฒนาถึงขั้นการถ่ายภาพ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดในการนำภาพต่าง ๆ รวมทั้งภาพถ่ายมาใช้เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง สำหรับการถ่ายภาพในเมืองไทยนั้นจากหลักฐานพบว่า จอห์น ทอมสันหรือเจ ทอมสัน (John Thomson) ชาวอังกฤษได้เข้ามาในประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ . ศ .2408 ( ค . ศ .1865) ได้บันทึกภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพบ้านเรือน และพระราชพิธีโสกันต์ของ รัชกาลที่ 5 เมื่อยังทรงพระเยาว์ ทำให้ภาพถ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและมีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษา ทอมสัน ยังได้เดิน ทางไปหลาย ๆ ประเทศในแถบเอเชียเพื่อบันทึกภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพภูมิศาสตร์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของประเทศเหล่านั้นออกเผยแพร่ให้ชาวโลก ได้รู้จักผลงานที่มีชื่อเสียงในด้านสภาพสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของทอมสันที่ร่วมกันทำกับอด๊อฟสมิธ (Adolphe Smith) อีกชิ้นหนึ่งคือภาพแสดง สภาพความเป็นจริงของสังคมอังกฤษในยุคนั้นคือภาพของสลัมเด็กยากจนไร้ที่อยู่อาศัยและได้ตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ Street Life in London.

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย