ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย

ในการบันทึกข้อมูลทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ด้านภาพถ่ายนั้นอาจกำหนดเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ได้ อย่างน้อย 9 หมวด คือ

 • หมวดที่ 1 เรื่องที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้อาจแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ
  1. กลุ่มบ้านเรือนสมัยเก่า แสดงถึงรูปแบบวัสดุก่อสร้าง
  2. กลุ่มบ้านเรือนสมัยใหม่
 • หมวดที่ 2 ลักษณะการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ ในหมวดนี้สามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่มคือ
  1. อาชีพ หรือการหารายได้ เช่น การทำนา เลี้ยงสัตว์ จักสาน ทอผ้า รวมทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมต่าง ๆ และเครื่องมือ ที่ใช้ประกอบอาชีพเหล่านั้น

  2. ความเป็นอยู่ ตลอดจนการปฏิบัติตัวในเวลาต่าง ๆ รวมถึงการแต่งกายของผู้คนในท้องที่ด้วย
 • หมวดที่ 3 การพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การละเล่น เช่น ฟ้อนรำ หมอลำ การใช้เวลาว่างในการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การตีไก่ กัดปลา ชกมวย ตลอดจนการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ
 • หมวดที่ 4 สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาอบรม เช่น วัด โรงเรียนสมาคม ชมรมต่าง ๆ
 • หมวดที่ 5 การคมนาคม เช่น ยวดยานพาหนะ เป็นต้นว่า รถยนตร์ รถไฟ เครื่องบิน สามล้อ จักรยาน เกวียน หรือพาหนะอื่น ๆ
 • หมวดที่ 6 ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ในหมวดนี้สามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
  1. ชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ชนเผ่าภูไท หรือผู้ไทย ซึ่งก็แยกออกเป็นหลายพวกคือ ภูไทขาว ภูไทลาย ภูไทดำ และภูไทแดง แต่ละพวกก็มีเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกัน

  2. ประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีบุญบั้งไฟ การบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น
 • หมวดที่ 7 การปกครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นรวมไปถึงข้าราชการที่ ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของทุกระดับ
 • หมวดที่ 8 สถานที่สำคัญ ๆ เช่น ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทเขาพนมรุ้ง พระธาตุนาดูน พระธาตุนารายณ์เจงเวง ในหมวดนี้อาจรวมเอาสถานที่สำคัญ ๆ ทางการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไว้ด้วย เช่น ภูหลวง ภูกระดึง เป็นต้น
 • หมวดที่ 9 บุคคลสำคัญ ๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไปซึ่งจะมีคุณค่าทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาก

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย