ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว

ในการเลือกซื้อ และเลือกใช้กล้องถ่ายรูปชนิดเลนส์เดี่ยวนั้นควรคำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกล้องเป็นหลัก ซึ่งคุณลักษณะ เฉพาะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ประเภทปรับหน้ากล้องโดยผู้ถ่ายรูปปรับเอง (Manual) ซึ่งผู้ถ่ายรูป จะต้องปรับหน้ากล้อง และความเร็วชัตเตอร์ให้สัมพันธ์กันตามปริมาณของแสงที่วัดได้
  2. ประเภทปรับหน้ากล้องโดยอัตโนมัติ (Fully Automatic) ประเภทนี้แบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
    - กล้องถ่ายรูป จะกำหนดค่าความเร็วชัดเตอร์เองโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ถ่ายรูปกำหนด หรือตั้งขนาดของรูรับแสง (F-Stop) เรียกระบบนี้ว่า Aperture Priority
    - กล้องถ่ายรูปจะกำหนดขนาดของรูรับแสง (F-Stop) โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ถ่ายรูปกำหนดค่าความเร็วชัดเตอร์ เรียกระบบนี้ว่า Shutter Speed Priorty
    - กล้องถ่ายรูปมีกลไกที่จะกำหนดค่าความเร็วชัดเตอร์ และขนาดรูรับแสงอัตโนมัติ ผู้ถ่ายรูปเป็นผู้เลือกว่าจะตั้งอะไรก่อนตามที่ต้องการ เช่น ถ้าเลือกขนาดรูรับแสง กล้องจะกำหนดค่าความเร็วชัดเตอร์ให้สัมพันธ์กับขนาดรูรับแสงที่ผู้ถ่ายตั้งเอาไว้ และในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ถ่ายรูป เลือกค่าความเร็วชัดเตอร์กล้องก็จะกำหนดขนาดของรูรับแสงให้โดยอัตโนมัติ เรียกระบบนี้ว่า Dual Modeและระบบนี้ได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไป สามารถตั้งโปรแกรม (Program) ให้ทำงานอัตโนมัติได้ทั้งขนาดรูรับแสง และค่าความเร็วชัตเตอร์เรียกว่า Multimode
    - กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ ซึ่งผู้ถ่ายรูปไม่สามารถกำหนดค่าความเร็วชัตเตอร์เพราะกล้องจะกำหนดโดยอัตโนมัติตามที่บริษัทได้ออกแบบเอาไว้ หากแต่มีกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนให้กล้องทำงานเหมือนกล้องไม่มีอัตโนมัติเลยได้เรียกระบบนี้ว่า Manual-Over-ride

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย