ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง

ในขณะเดียวกันฟิลเตอร์สีเหลืองจะยอมให้สีเหลืองผ่าน ซึ่งในสีเหลืองนั้นมีอยู่สองสี คือ สีแดงและสีเขียว ดังนั้นจะดูดกลืนสีน้ำเงินเอาไว้ ฟิลเตอร์สีม่วง (สีแดง + น้ำเงิน) ยอมให้สีม่วงผ่าน แต่จะดูดกลืนสีเขียว และฟิลเตอร์สีฟ้า (สีเขียว + สีน้ำเงิน) ยอมให้สีฟ้าผ่านและดูดกลืนสีแดงเอาไว้ ฟิลเตอร์สีเหลือง สีม่วง และสีฟ้า เรียกว่า ฟิลเตอร์อันดับรอง (Secondary Filters)

ดังนั้น พอจะสังเกต ได้ว่าฟิลเตอร์จะยอมให้แสงสีที่เหมือนกันกับสีของฟิลเตอร์ผ่านและจะดูดกลืนสีอื่น ๆ นอกจากสีของเองเอาไว้ ที่น่าจะทำความเข้าใจเรื่องแสงซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน แสงคือส่วนหนึ่งของรังสีพลังงานเคลื่อนที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นความร้อน คลื่นแสง คลื่นเอ๊กซเรย์และคลื่นแกรมม่า รังสีที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเดินทางในลักษณะเดียวกับคลื่นน้ำในสระ ปกติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีการสั่นสะเทือนไปทุกทิศทุกทาง ระยะทางจากยอดของคลื่นหนึ่งไปยังยอดของอีกคลื่นหนึ่ง เรียกว่า ความยาวคลื่น (Wave Length) และเวลาที่ใช้ในการเกิดคลื่นที่สมบูรณ์ เรียกว่า ไซเกิ้ล (Cycle) หรือเฮิร์ท (Hertz) นั่นคือความสมบูรณ์ของคลื่นวัดจากยอดคลื่นหนึ่งถึงยอดคลื่นต่อไปนั่นเอง หรือวัดจากจุดต่ำสุดของคลื่นหนึ่งไปถึงจุดต่ำสุดของคลื่นต่อไปเรียกว่าความถี่ของคลื่นในการสั่นสะเทือน(Waris Freguency of Vibration)

ช่วงของความยาว และความถี่ของคลื่นในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่เหมือนกัน เช่น คลื่นวิทยุบางชนิดจะมีความยาวคลื่นที่สามารถวัดได้เป็นร้อยเป็นพันฟุตและมีความถี่ต่ำมากถึงหลายพันไซเกิ้ลต่อวินาที ความถี่คลื่นวิทยุ AM อยู่ระหว่าง 550,000 ไซเกิล หรือ เฮิร์ท (Hertz) หรือ (550 Kilo-Hertz) ถึง 1600 Kilo Hertz (Gustar Hertz เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันที่ค้นพบเครื่องมือวัดคลื่น) ส่วนความถี่ของคลื่นวิทยุ FM และคลื่นโทรทัศน์วัดได้เป็นหลายล้านเฮิร์ท ซึ่งจะตอบสนองความยาวของคลื่นเริ่มจาก 2-3 ฟุต ถึง 2-3นิ้ว ส่วนช่วงความถี่ของโทรทัศน์ระบบ VHF และคลื่นวิทยุพิเศษบางอย่างมีช่วงความถี่สูงการเปลี่ยนรูปจากคลื่นที่เราสามารถรับสัมผัสได้ เช่น ความร้อนไปเป็นแสง จะเกิดขึ้นได้ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 7,000 หน่วยอังสตรอม (Angstrom) (1 หน่วย Angstrom เท่ากับ 1 ร้อยล้านเซนติเมตร และมีหน่วยวัดความยาวคลื่นอีกชนิดหนึ่ง คือ มิลลิไมครอน (Millimicron) ซึ่งหนึ่งมิลลิไมครอนมีค่าเท่ากับ 10 หน่วย Angstrom หรือเท่ากับ 1 ล้านมิลลิเมตร หรือ Nanometer

คลื่นที่ยาวที่สุดที่คนเราสามารถเห็นได้อยู่ระหว่าง 6,500 อังสตรอม ถึง 7,000 อังสตรอม ซึ่งคนเรามองเห็นเป็นสีแดง ในขณะที่ความยาวคลื่นลดลงความถี่จะเพิ่มขึ้นเราจะเห็นเป็น สีส้ม เหลือง เขียว และน้ำเงิน จนถึงสีสุดท้าย คือ สีม่วงดำซึ่งมีความยาวคลื่นประมาณ 4,000 อังสตรอม ตาของคนเราไม่สามารถมองเห็นคลื่นหรือรังสีที่มีความถี่สูงมาก ๆ ได้ เช่น แสงของรังสีอุลตราไวโอเลท (Ultraviolet) ที่สามารถทำลายดวงตาเรา แต่เราก็มีความรู้สึกที่รวดเร็วต่อรังสีอุลตราไวโอเลทในทางอื่น เช่น

  • ทำให้ผิวหนังของคนเรามีสีน้ำตาล เมื่อกรำแดดมาก ๆ หรือทำให้ผมแดง ทำให้เสื้อผ้าตกสี เป็นต้น
  • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะมีความถี่สูงไปเรื่อย ๆ แต่วามยาวคลื่นจะสั้นลง เช่น คลื่นแสง X-Rays, Gammar Rays เป็นต้น

เราสามารถมองเห็นความถี่แคบ ๆ ของแสงในช่วงหนึ่งที่มีสีเป็นสีที่บริสุทธิ์ และเข้มข้น ถ้าหากช่วงความถี่นั้นกว้างจะทำให้สีจางลงไป เมื่อช่วงความถี่มีความเข้มข้นสูงจะมองเห็นสีขาว และถ้าหากความเข้มข้นต่ำจะมีสีเทา และถ้าต่ำมาก ๆ จนไม่มีพลังของแสงจะมองเห็นเป็นสีดำ

ดังนั้นแสงสีขาวก็คือ การรวมตัวของความยาวของคลื่นแสงสีต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ และเป็นเหตุผลที่สำคัญของการถ่ายภาพทั้งหลาย ที่ต้องการจะประลองยุทธในการเลือกใช้ฟิลเตอร์ที่เหมาะสมของสี และตามความต้องการ ในความเป็นจริงวัตถุที่เรามองเห็นเป็นสีต่าง ๆ นั้น ทำหน้าที่ เช่นเดียวกับฟิลเตอร์คือ สามารถดูดกลืนบางส่วนของแสงสีขาว และขณะเดียวกันก็สะท้อนบางส่วนอีกด้วยส่วนที่สะท้อนนี่เอง เป็นส่วนที่เรามองเห็นและบอกเป็นสีต่าง ๆ ของวัตถุสิ่งของนั้น ๆ เช่น ลูกแอปเปิลได้ดูดกลืนคลื่นแสงของสีน้ำเงิน และสีเขียว แต่สะท้อนความถี่ของสีที่เหลือ คือ สีแดงเข้าสู่ตาของคนเรา วัตถุสีชมพูสะท้อนความถี่ของสีขาว แต่สีที่สะท้อนออกมาส่วนมากเป็นแสงสีแดง ที่มีส่วนผสมของสีขาวอยู่ด้วย วัตถุที่มีสีน้ำตาลแก่ดูดกลืนแสงของทุกสี ทำให้เป็นแสงสีเทาดำ แต่ดูดแสงที่เป็นแสงสีน้ำเงินมากกว่า ทำให้สีที่เหลือค้างอยู่ คือ สีส้มค่อนไปทางสีดำ เราจึงเห็นวัตถุนั้นมีสีน้ำตาล

อุณหภูมิของสีมีหน่วยวัดเป็นเคลวิน (Kelvin degrees or Kelvins) หน่วยเคลวินนี้ได้รับชื่อจากนักฟิสิกส์ผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือวัด ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ ชื่อ Lord William Thompson Kelvin และเขาได้ค้นพบอุณหภูมิของสีจากแสงต่าง ๆ

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย