ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

การปรับความเร็วชัตเตอร์

B (Ball, Bulb, Brief) คือการเปิดปิดชัตเตอร์ในช่วงเวลาหนึ่งตามต้องการ ซึ่งชัตเตอร์จะเปิดค้างเอาไว้เมื่อกดชัตเตอร์และจะปิดก็ต่อเมื่อปล่อยนิ้วจากการกดนิยมใช้ถ่ายภาพฟ้าแลบ ถ่ายภาพกลางคืนที่เห็นไฟรถยนต์พาดเป็นสายยาว เป็นต้น กล้องบางชนิดอาจไม่มี B แต่ใช้ T (Time) แทน หรือ อาจมีทั้ง B และ T ก็ได้ เมื่อเวลาตั้งชัตเตอร์ที่ T หลังจากกดชัตเตอร์เปิดถ้าปล่อยมือชัตเตอร์ก็จะไม่ปิด ถ้าต้องการให้ชัตเตอร์ปิดก็ต้องกดอีกครั้งหนึ่ง นิยมใช้ T ถ่ายภาพเช่นเดียวกับ B


ภาพถ่ายไฟตอนกลางคืน

8 4 2 1 เป็นตัวเลขติดกับ B เป็นตัวเลขมีหน่วยเป็นวินาทีเต็มปกติเป็นตัวเลขที่มีสีแตกต่างจากตัวเลขที่มีค่าเป็นเศษส่วนของวินาที เมื่อต้องการถ่ายภาพเพื่อให้ชัตเตอร์เปิด และปิดเป็นระยะเวลากี่วินาทีก็ตั้งตัวเลขเหล่านี้ได้ 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 เป็นตัวเลขที่อยู่เรียงลำดับถัดมา ตัวเลขเหล่านี้มีค่าเป็นเศษส่วนของวินาที 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 และ 1/2000 วินาที โดยปกติตัวเลขเหล่านี้มีสีขาว แต่เขียนไว้เพียงตัวส่วน ตัวเศษ 1 นั้นไม่เขียนลงไป ดังได้กล่วามาแล้วคือ ความเร็วแต่ละช่วงจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวเสมอ เช่น 1/60 วินาที มีระยะเวลามากกว่า 1/125 วินาที เป็นสองเท่าตัวนั่นเองและแสงจะเข้าได้มากกว่า ข้อควรสังเกตก็คือตัวเลขยิ่งมากชัตเตอร์เปิดและปิดเร็ว ตัวเลขน้อยชัตเตอร์เปิดและปิดช้า เพราะเวลาจะนานกว่า แต่มีข้อคำนึงก็คือ ถ้าหากนานมากเราก็ไม่สามารถจับกล้องให้มั่นคงได้ จะทำให้ภาพไหวพร่ามัว ผู้ที่เริ่มถ่ายภาพใหม่ ๆ ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/60 วินาทีขึ้นไปจึงจะได้ภาพชัดเจน

อย่างไรก็ตามความเร็วชัตเตอร์ที่เลือกใช้จะต้องสัมพันธ์กับลักษณะการเคลื่อนไหวของวัตถุด้วย เช่น ความเร็ว 1/60 และ 1/125 วินาที ใช้ถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง ๆ ความไวสูง ๆ เช่น 1/250, 1/500, 1/1000, และ 1/2000 วินาที ใช้ถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหว เช่น คนวิ่ง รถวิ่งหรือการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนนิ่งเสมือนอยู่กับที่ (Freeze Action) ส่วนชัตเตอร์ที่มีความไวต่ำ ๆ เช่น 1/2, 1/4, 1/8, 1/15 และความไวเป็นวินาทีเต็มใช้ถ่ายภาพที่มีแสงน้อย เช่นภาพปฏิมากรรมฝาผนัง ท้องถนนเวลากลางคืน ซึ่งต้องใช้ขาตั้ง (Tripod) ให้กล้องยึดอยู่กับที่ นอกจากนั้นอาจใช้ถ่ายภาพเพื่อแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ เช่น คนวิ่ง ม้าวิ่ง รถวิ่ง และใช้การส่ายตามวัตถุ (Pan) เข้าช่วยได้ภาพที่แสดงถึงการเคลื่อนไหว มีวิวข้างหลังปรากฎไม่ชัดเจน ส่วนวัตถุที่เคลื่อนไหวนั้นเห็นชัดเจน และดูเสมือนว่ามีการเคลื่อนที่จริง ๆ หรืออาจใช้ถ่ายภาพน้ำตก โดยตั้งความไวชัตเตอร์ต่ำ ๆ ตั้งกล้องไว้บนขาตั้ง (Tripod) จะได้ภาพที่ดูเสมือนน้ำตกนั้นไหลตลอดเวลา
ความเร็วชัตเตอร์สูง-ภาพที่กำลังเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง


ความเร็วชัตเตอร์ปานกลาง


ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ-ภาพน้ำไหลมีความนุ่มนวล

ตารางเสนอแนะการใชัความเร็วชัตเตอร์

ข้อควรจำ จากตารางเสนอแนะการใช้ความเร็วชัตเตอร์ในการถ่ายภาพนี้ใช้กับระยะห่างจากกล้องกับวัตถุประมาณ 25 ฟุต ใช้กับเลนส์ 50 มม.ถ้าหากระยะห่างเพิ่ม ขึ้นเป็นสองเท่า คือ 50 ฟุตอาจใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำกว่านี้อีก โดยใช้ความเร็วถัดไป เช่น ถ้าตารางนี้บอกไว้ 1/125 วินาที แต่ถ้าระยะห่างยิ่งมากขึ้นเท่าตัวก็อาจใช้ 1/60 วินาทีได้ และถ้าหากระยะห่างใกล้เข้ามาอีก ต้องเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์มากขึ้นกว่าเดิม คือ 1/250 เป็นต้น

ในกรณีที่ใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสมากขึ้น เช่น 100 มม.ให้ใช้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นจากตารางอีก 1 ความเร็วและถ้าใช้เลนส์ 28 มม.ก็สามารถลดความเร็วได้อีก 1 ความเร็วเช่นกัน

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย