ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

การหาค่าของแสง

 (Metering)

ชนิดของเครื่องวัดแสงในกล้องถ่ายรูป

นักถ่ายภาพใช้เครื่องวัดแสงเพื่อให้ได้ค่าของแสงที่ถูกต้อง เพื่อใช้ตั้งความเร็วชัตเตอร์และกำหนดรูรับแสง หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ การให้แสงที่ถูกต้องหากแบ่งชนิดของเครื่องวัดแสงและกล้องถ่ายภาพแล้วพอแยกได้ดังนี้ คือ

 1. ระบบธรรมดาไม่มีเครื่องวัดแสง เป็นแบบที่เริ่มแรก โดยไม่มีเครื่องวัดแสงอยู่ในตัวกล้องเลยผู้ใช้ต้องหาเครื่องวัดแสงแบบมือถือ (Hand Held Meter) กำหนดความเร็วชัตเตอร์และขนาดรูรับแสง
 2. ระบบมีเครื่องวัดแสงสัมพันธ์กับระบบกล้องบางส่วนกล้องชนิดนี้ จะทำงานเมื่อตั้งความเร็วชัตเตอร์แล้วเครื่องวัดแสงภายในกล้องจะบอกขนาดหน้ากล้องผู้ใช้ต้องปรับขนาดหน้ากล้องที่ตัวเลนส์ตามที่เครื่องวัดแสงกำหนด การวัดแสงแบบนี้เป็นแบบไม่ผ่านเลนส์ และมีใช้กับกล้องรุ่นเก่า ๆ
 3. ระบบปรับความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ แบบนี้ผู้ใช้จะเลือกตั้งขนาดหน้ากล้องและกล้องจะเลือกปรับความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติให้สัมพันธ์กับขนาดของหน้ากล้องที่เลือกใว้ ระบบนี้ผู้ใช้ต้องมีความคุ้นเคยบ้างและต้องระมัดระวังความเร็วชัตเตอร์ที่ช้า เพราะจะได้ภาพไหวพร่ามัว
 4. ระบบมีเครื่องวัดแสงแต่ไม่สัมพันธ์กับกล้อง แบบนี้เหมือนแบบที่หนึ่ง หากแต่มีเครื่องวัดแสงด้วยมือมาติดไว้บนตัวกล้องอ่านขนาดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์ได้ที่ช่องบอก แล้วค่อยตั้งค่าต่าง ๆ ตามที่ได้นั้นกล้อง 35 มม. ที่ผลิตจากประเทศรัสเซียส่วนมากจะมีลักษณะนี้
 5. ระบบมีเครื่องวัดแสงผ่านเลนส์ และสัมพันธ์กับระบบกล้อง ระบบนี้มีระบบวัดแสงอยู่ในตัวกล้องอ่านแสงที่ผ่านเลนส์เข้าไป จะวัดแสงได้ถูกต้องโดยการปรับความเร็วชัตเตอร์และขนาดหน้ากล้องให้เข็มสัญญาณหรือไฟสัญญาณต่าง ๆ เกิดความสัมพันธ์กันพอดี ระบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบระบบอัตโนมัติที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรเลย
 6. ระบบหน้ากล้องโดยอัตโนมัติ เป็นแบบผู้ที่ใช้เลือกตั้งความเร็วชัตเตอร์และกล้องจะเลือกปรับขนาดหน้ากล้องให้สัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติ เป็นระบบที่ใช้ง่าย แต่ต้องใช้กับเลนส์เทเลโฟโต้แบบสะท้อนระยะ(Mirror lens) และกับท่อต่อเลนส์หรือเบลโลว์ (Bellow) หรือใช้กับกล้องจุลทัศน์
 7. ระบบอัตโนมัติผสม เป็นแบบที่เลือกใช้ระบบปรับความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติหรือระบบปรับหน้ากล้องโดยอัตโนมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือได้ทั้งสองอย่าง บางรุ่นมีระบบปรับตั้งโปรแกรม เพื่อให้ทำงานโดยอัตโนมัติพร้อม ๆ กัน และอาจมีระบบธรรมดาอยู่ด้วยก็ได้เป็นกล้องที่มีระบบต่าง ๆ มากมายจนบางครั้งทำให้เกิดความสับสนเหมาะ
 8. ระบบโปรแกรมอัตโนมัติ เป็นระบบที่กล้องเลือกปรับความเร็วชัตเตอร์ และขนาดหน้ากล้องทั้งสองอย่างให้สัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติ รับแสงพอดี เหมาะสำหรับการถ่ายภาพฉับพลัน ผู้ใช้อาจชอบ และสนุกในตอนแรก เพราะไม่ต้องใช้ความคิด เพราะกล้องควบคุมระบบต่าง ๆ ให้หมดแต่อาจเบื่อหน่ายเมื่อใช้ไปนาน ๆ แบบนี้เหมาะกับนักถ่ายภาพที่เพิ่มเริ่มเรียนการถ่ายภาพ
 9. ระบบอัตโนมัติตายตัวอย่างเดียว เป็นระบบที่กำหนดไว้ตายตัวเพียงอย่างเดียว ของความเร็วชัตเตอร์เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นถ่ายภาพ เพื่อเพียงแต่ให้ได้ภาพเท่านั้น การใช้ง่ายสดวกมีช่วงการปรับแสงอัตโนมัติกว้าง
 10. กล้องที่ใช้ระบบธรรมดาได้ทุกระดับ เป็นกล้องอัตโนมัติที่สามารถตั้งความเร็วชัตเตอร์หรือขนาดหน้ากล้องในระบบธรรมดาได้ทุกระดับด้วยตามค่าแสงที่เครื่องวัดแสงอ่านได้ ช่วยให้การควบคุมการถ่ายภาพได้ตามต้องการจึงเป็นระบบอัตโนมัติที่ช่างภาพมืออาชีพนำมาใช้มาก
 11. ระบบปรับแสงชดเชยอัตโนมัติ กล้องอัตโนมัติ จะปรับให้รับแสงพอดีอย่างเดียว เมื่อใช้ ระบบปรับแสงชดเชยอัตโนมัติ จะช่วยควบคุมให้ภาพรับแสงมากน้อยต่างกันได้ ประมาณ 2 สต๊อป เพียงพอสำหรับการถ่ายภาพในที่ต่าง ๆ กันทั่วไป เมื่อเลิกใช้ต้องตั้งกลับตำแหน่งธรรมดา
 12. ระบบบันทึกความจำแสง เป็นระบบที่ช่วยให้การถ่ายภาพย้อนแสงได้ผลดีโดยวิธีการวัดแสงสิ่งที่ต้องการถ่ายในระยะใกล้ ๆ แล้วกดปุ่มบันทึกความจำไว้ ระบบความจำแสงก็จะ บันทึกความจำของทิศทางแสงนั้น ๆ เมื่อถอยออกมาเลือกมุมภาพตามที่ต้องการแล้วถ่ายภาพก็จะรับแสงได้พอดีในทิศทางของแสงที่ได้วัดไว้แล้วนั้น


เครื่องวัดแสง

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย