ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ

เซลล์ที่ทำหน้าที่ช่วยในการวัดแสง แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ คือ

  1. เซลล์แคดเมียมซัลไฟด์ (Cds) เมื่อถูกแสงจะมีสภาพเป็นตัวนำมากขึ้นหรือความต้านทานของแคดเซียมซัลไฟด์จะลดลง มีขนาดเล็กและไวแสงมากใช้ได้ดีกับสภาพแสงน้อย ๆ แต่ต้องใช้เวลาปรับสภาพนานเมื่อเปลี่ยนจากที่สว่างมากไปหาที่สว่างน้อยเมื่อมีสภาพเป็นตัวนำของแคดเมียมซัลไฟด์เกิดขึ้นกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรีก็จะไหลไปยังมิเตอร์ทำให้สามารถวัดค่าของแสงได้
  2. เซลล์ซีลีเนียม (Se) เมื่อแสงตกกระทบซีลีเนียม จะเกิดกระแสไฟฟ้าทันทีซึ่งเครื่องวัดแสงแบบนี้ไม่ต้องใข้แบตเตอรี่เลยอย่างไรก็ตามแบบนี้มีความไวแสงน้อยกว่าแคดเมียมซัลไฟด์
  3. เซลล์ซีลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) เป็นเซลล์ ที่มีความไวแสงมากกว่าเซลล์แคดเมียม และไม่มีความจำแสงค้างไว้ ทำให้ปรับได้เร็วทั้งจากที่สว่างไปที่มืด แต่ต้องระวังเมื่อใช้ฟิลเตอร์สีน้ำเงินกับกล้องที่มีเครื่องวัดแสงชนิดนี้เพราะจะทำให้ได้ค่าที่ไม่ถูกต้องพวกนี้ไม่ใช้แบตเตอรี่ในการทำงาน
  4. เซลล์แกลเลี่ยม เป็นเซลล์ที่มีความไวในการวัดแสงได้ดีมากและปรับสภาพได้เร็วเมื่อเปลี่ยนสภาพของแสง เช่นเดียวกับพวกซีลิกอน และแกลเลี่ยมราคาถูกกว่าซีลิกอนมากอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการปรับปรุงให้มีคุณสมบัติเหนือกว่าซีลิกอนในขณะนี้

สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์วัดแสงในตัวกล้องนั้น ปกติจะตั้งไว้หลายตำแหน่งดังนี้

  1. ตำแหน่งเซลล์วัดแสงจากจอภาพโดยทั่วไปมีเซลล์สองตำแหน่งอยู่เหนือสองข้างของช่องมองภาพ แต่กล้องบางรุ่นอาจมีตำแหน่งเดียว ติดตั้งอยู่เหนือปริซึ่ม ซึ่งเป็นแบบธรรมดาที่ใช้ได้ผลดีโดยการวัดแสงผ่านจอภาพ ลักษณะนี้ส่วนมากใช้กับกล้องที่เปลี่ยนหัวปริซึ่มไม่ได้เพราะถ้าเป็นแบบถอดหัวปริซึ่มได้ ระบบวัดแสงก็จะถูกถอดไปด้วย
  2. ตำแหน่งเซลล์ในกระจกสะท้อนภาพกล้องที่ใช้การติดตั้งระบบวัดแสงไว้ในกระจกสะท้อนภาพส่วนมากเป็นพวกที่ถอดหัวปริซึมออกได้ และยังถอดกระจกสะท้อนภาพเปลี่ยนได้อีกด้วย ข้อเสียของแบบนี้ คือ กระจกจอภาพจะเสียความสว่างไป เมื่อวัดแสงด้วยการหรี่หน้ากล้อง จะเห็นลายของเซลล์วัดแสงอยู่ในจอภาพด้วย
  3. ตำแหน่งเซลล์อยู่ในช่องใต้กระจกสะท้อนภาพ กล้องบางรุ่นใช้เงินเคลือบกระจกสะท้อนภาพบางส่วนเพื่อทำให้แสงที่ผ่านเลนส์ไปยังกระจกสะท้อนภาพ ได้สะท้อนลงสู่เซลล์วัดแสงที่อยู่ข้างล่าง ลักษณะนี้เป็นระบบวัดแสงเฉพาะส่วนตรงกลางภาพ
  4. ตำแหน่งเซลล์อยู่หลังปริซึมแบบแยกส่วนเซลล์วัดแสงของระบบนี้จะติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งหลังปริซึม จึงสามารถถอดเปลี่ยนปริซึมส่วนบน และกระจกจอภาพได้โดยไม่เสียระบบการวัดแสง เช่นกล้อง Cannon F1
  5. ตำแหน่งเซลล์วัดแสงสะท้อนจากฟิล์ม ระบบนี้เป็นการวัดแสงที่ก้าวหน้าทันสมัยและแม่นยำที่สุดโดยเซลล์วัดแสงจากการสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสงพิเศษที่อยู่หน้าช่องภาพหรืออาจใช้แสงที่สะท้อนจากผิวหน้าฟิล์ม ในขณะรับแสงบันทึกภาพก็ได้ ผู้บุกเบิกระบบนี้ คือ กล้อง Olympus OM-2

 

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย