ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย

การวิจารณ์ภาพ มีหลักควรคำนึงอยู่ 2 ลักษณะ

ลักษณะแรก คือในด้านของเทคนิค และลักษณะที่สอง คือองค์ประกอบในเรื่องความสวยงามต่าง ๆ ทั้งสองลักษณะนี้สามารถแยกส่วนออกมา เพื่อประเมินดูค่าของภาพถ่ายได้นักถ่ายภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้มีความเชี่ยวชาญอยู่ตลอดเวลาทั้งสองลักษณะนั้นซึ่งพอจะแยกให้เห็นได้ชัดเจน ดังนี้

1. ส่วนของเทคนิค ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • ความคมชัด (การปรับความคมชัด)
 • ความคมชัด (ความชัดตื้น ชัดลึก)
 • ความคมชัด (ความชัดของวัตถุเคลื่อนที่)
 • การควบคุมแสง (รายละเอียดของเงาและจุดที่มีแสงสว่างมาก)
 • การให้แสง (การกำหนดอัตราส่วนความเข้มข้นและตัดกันของแสง)
 • เกรน หรือความมีเนื้อที่ละเอียดของรูปภาพ
 • จุดและรอยขีดข่วนต่าง ๆ ที่อาจจะทำลายภาพ
 • การตกแต่งภาพ
 • การใช้ฟิล์มที่เหมาะกับแสงและภารกิจ

2. ส่วนของความสวยงาม ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • จุดสนใจ
 • คุณค่า และระดับของสี
 • ตำแหน่งของกล้อง และการเลือกมุมภาพ
 • กรอบภาพ
 • สัดส่วนที่ปรากฏแก่สายตา
 • ขนาด และสัดส่วนของภาพ
 • การกำหนดทิศทางของเส้น
 • ความเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน
 • ผลของการใช้แสง และการใช้อย่างมีจุดมุ่งหมาย
 • ทิศทางของการแสดง
 • การเลือกเวลาในการถ่ายภาพ

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย